הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ארגון מחדש" לאנגלית

חפש את ארגון מחדש ב: הגדרה מילים נרדפות
restructuring
rearranging
rescheduling
reorganization
reorganizing
restructure
rearrange
completely restructured
regrouping
ארגון מחדש של חובות, קיצוץ עלויות, פיטורים
Debt restructuring, cost cutting, layoffs.
אם מתאים מקרוב מספיק כדי כמובן, אירועים יש דרך של ארגון מחדש בעצמם.
If matched closely enough to course, events have a way of restructuring themselves.
ארגון מחדש של המערך הפיזי כאן לא נמצא אצלי בעדיפות.
Rearranging the physical layout here is not one of my priorities.
אני נוסע לכמה חודשים והנך ארגון מחדש של הרהיטים?
I'm gone a few months and you're rearranging the furniture?
למה אתה ממשיך ארגון מחדש הניתוחים שלי?
Why do you keep rescheduling my surgeries?
כדאי לחשוב על ארגון מחדש הרצאה ש.
You better think about rescheduling that lecture.
מחלקתך באפ-בי-איי עוברת ארגון מחדש החל מהיום.
Your division at the FBI is undergoing restructuring as of today.
אדוני הנשיא, אני מציעה ארגון מחדש לשעת חרום.
Mr President, I suggest an emergency restructuring.
איחוד שרתים הוא ארגון מחדש של מבנה תשתית הארגון, במטרה להפחית את העלויות ולשפר את הבקרה על-ידי מיטוב דרישות המשאבים.
Server Consolidation is a restructuring of an organization's infrastructure for the purpose of reducing costs and improving control by optimizing the resource requirements.
בגלל דני פלאמר הוא חדלות פירעון מוסמכים ויועץ ארגון מחדש.
Because Danny Plummer is a certified insolvency and restructuring advisor.
דחיסת כלי החיזוי מציעה דחיסה משופרת באמצעות ארגון מחדש של ערכי הנקודה הצפה, והיא פועלת גם בדחיסת LZW וגם בדחיסת ZIP.
Predictor compression offers improved compression by rearranging floating point values, and works with both LZW and ZIP compression.
הלוח 'מבנה':ארגון מחדש של רכיבים
Structure pane:rearranging elements in
החלונית 'ערוצים':ארגון מחדש של ערוצים ב
Channels panel:rearranging channels in
ארגון מחדש פגישה הוא בר השגה.
Rescheduling a meeting is achievable.
אנחנו לא ארגון מחדש.
We're not rescheduling.
פעולות ארגון מחדש, נניח.
Restructuring operations, let's say.
עשיתי ארגון מחדש והחזרתי את הניתוח הפלסטי של אייברי.
I was able to do some rearranging and get Avery's rhinoplasty back on the board.
חינוך מוגבר ואמצעי מניעה, ארגון מחדש תהליך הדיווח, דין צבאי לבידוד מניצול לרעה של כוח.
Increased education and prevention measures, restructuring the reporting process, insulating courts-martial from abuse of power.
ארגון מחדש או העברה של כללי CSS בגרירה
Rearrange or move CSS rules by dragging
הפניית תוכן ל: ארגון מחדש של רכיבים מובנים
Content reference to: Rearrange structured elements
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 72. מדויק: 72. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo