הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ארוכים באופן יוצא דופן" לאנגלית

תוכל ליהנות מהנוחות של חיי מנורה ארוכים באופן יוצא דופן בדגם 1430X של Dell.
Enjoy the convenience of outstanding lamp life on the Dell 1430X.
עם זאת, הוא מספק ביצועים מעולים ללא פשרות, הודות למעבדי Intel Core מהדור השני, ומציע חיי סוללה ארוכים באופן יוצא דופן, כך שאתה תמיד מוכן ומזומן לצאת לדרך.
Yet it delivers uncompromising performance with 2nd Gen Intel Core processors and offers exceptional battery life, so you're always ready to go.

תוצאות נוספות

PowerEdge M805 של Dell בעל שני השקעים מספק רמות גבוהות של קיבולת קלט/פלט וצריכת אנרגיה יעילה באופן יוצא דופן, בנוסף לביצועים חזקים בסביבות וירטואליות.
The dual socket Dell PowerEdge M805 offers high levels of I/O capacity and outstanding energy efficiency in addition to strong performance in virtual environments.
זה מתאם קרוב באופן יוצא דופן.
It's an extraordinarily close correlation.
אני הייתי נפגע, אבל מוניקה חזקה באופן יוצא דופן.
I would be offended, but Monica is freakishly strong, so...
הם שומעים את זה באופן יוצא דופן, צליל חריג.
They hone in on unusual, irregular sounds.
אומר אנשיו באופן יוצא דופן נאמנים.
Says his people are unusually loyal.
זה משחק אלים באופן יוצא דופן.
This is an unusually violent game.
היא מובילה אותם לעולם חדש, מסוכן באופן יוצא דופן.
She is leading them into an increasingly dangerous new world.
אך באזור ספציפי, אחד באפריקה העניינים השתפרו באופן יוצא דופן למדי.
But in one particular part of Africa, things are improving in a quite extraordinary way.
האסלה הקופצני שלך באופן יוצא דופן היא לא...
Well, she'd have to with your spring-loaded toilet seat, wouldn't she?
לא, אני רק אומר שהיא אינטואיטיבי באופן יוצא דופן.
No, I just mean she's unusually intuitive.
וההערות שהיא כתבה בשוליים, נבונות באופן יוצא דופן.
And the notes she wrote in the margins are exceptionally astute.
באופן יוצא דופן של יצירת קשר איתך, מר וולף.
Unusual way of making contact with you, Mr. Wolff.
באופן יוצא דופן, הוא לא מסתיר את זהותו.
Uniquely, he doesn't keep his identity a secret.
את פרט עקשן באופן יוצא דופן.
You're a remarkably strong-willed individual.
למנסקי ומאקי היו צמודים באופן יוצא דופן.
Lemansky and mackey were extraordinarily tight.
ישנן עקומות אקספוננציאליות חלקות באופן יוצא דופן שמושלות במחירי ביצועים, תכולה ורוחב פס.
There are remarkably smooth exponential curves that govern price performance, capacity, bandwidth.
שיעורי פעולות RPC לשניה מצביעים על כך שמשתמש או משתמשים בשרת זה פעילים באופן יוצא דופן.
RPC Operations per second rates indicate a user or users on this server are unusually active.
יש בפנים משאית סמי-טריילר עמוסה באוסף אומנות יקר באופן יוצא דופן.
There's an 18-wheeler inside loaded with a collection of art more valuable than life.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2319. מדויק: 2. זמן שחלף: 265 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo