הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ארצות הברית של אמריקה" לאנגלית

חפש את ארצות הברית של אמריקה ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
ארצות הברית של אמריקה נגד קוראדו ג'ון סופרנו ואחרים.
United States of America versus Corrado John Soprano et all.
זה מסכן את כלכלת השוק החופשי ואת הקפיטליזם של ארצות הברית של אמריקה.
It has at stake the free-market economy and capitalism of the United States of America.
(נחירה) זה בשבילי (נחירה) וזה בשביל דיוק (נחירה) וזה בשביל ארצות הברית של אמריקה!
(grunts) This is for Duke! (grunts) And this is for the U.S. of A.!
המדינה הראשונה של ההוצאה לאור, ארצות הברית של אמריקה מציעה מקום ביוטה.
Country of first publication: United States of America. Offer void in Utah.
"תיאור של ארצות הברית של אמריקה, עם מידע ועצות עבור מהגרים"
'description of the United States of America, - with information and advice for emigrants.
ראה, זה הדרכון שלך, הוכחת נסיעות בין ארצות הברית של אמריקה וישראל.
See, this is your passport, proof of travel between the United States of America and Israel.
דריוס טאנץ, אתה עצור בחשד בגידה נגד ארצות הברית של אמריקה.
Darius Tanz, you're under arrest on suspicion of high treason against the United States of America.
אנחנו מצילים את המדינה, עושים משהו לטובת ארצות הברית של אמריקה.
We're saving the country doing something for the benefit of the United States of America.
תהיה הפרקליט הראשי של ארצות הברית של אמריקה ואזרחיה, דייוויד.
Become the chief lawyer of the United States of America and its citizens, David.
זה באמת נחמד לפגוש אותך, ואני מקווה שאתה נהנה הזמן שלך כאן ב אלה ארצות הברית של אמריקה.
It's really nice to meet you, and I hope you enjoy your time here in these United States of America.
יברך האל את ארצות הברית של אמריקה ואת פורטו ריקו, אם הם יכולים להצביע לנשיאות.
God bless the United States of America and Puerto Rico... if they can vote for president...
אחד ההרשאות להיות נשיאת בית משפט עליון של ארצות הברית של אמריקה,
One of the privileges of being Chief Justice of the United States of America,
ואני חייב להזהיר אותך, כל נזק שנגרם לו ייחשבו כפעולה תוקפנית נגד ארצות הברית של אמריקה.
And I must caution you, any harm done to him will be considered an act of aggression against the United States of America.
אם למות או להשתגע, איך אני אמור ליהנות להיות היועץ המשפטי לממשלה של ארצות הברית של אמריקה?
If you die or go crazy, how am I supposed to enjoy being the Attorney General of the United States of America?
ארצות הברית של אמריקה צריכה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה בנושא הגזע.
United States of America needs to be on the right side of history on the race issue.
אני, ג'סיקה, לוקחת אותך, ארצות הברית של אמריקה, להיות מדינתי החוקית.
I, Jessica, take you, the United States of America, as my lawfully wedded... country.
הפעולות הללו, משקפות הערכה גדולה כלפיו, כלפי חיל האויר וכלפי ארצות הברית של אמריקה.
These actions reflect great credit upon himself the Air Force and the United States of America.
זה הוא הממשלה הריבונית, הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה מנסה להגן על הילדים שלנו מאיום שאנחנו לא מבינים באופן מלא.
This is the sovereign, federal government of the United States of America trying to protect our children from a threat that we don't fully understand.
האם אתה באמת חושב ש כי הדיפלומט להוביל ל ארצות הברית של אמריקה אינו מצליח ליצור לא להתמודד עם משרד דרכוני הדיפלומטי?
Do you really think that the lead diplomat for the United States of America can't handle the Diplomatic Passport Office?
היית עדה חלוקת אבק השריפה שמעת, במו אוזניך, כי שיעור זה אמר אבקה היה להימכר אזרח של ארצות הברית של אמריקה?
You were witness to the division of gunpowder and you heard, with your own ears, that a proportion of this said powder was to be sold to a citizen of the United States of America?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 100. מדויק: 100. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo