הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ארקטית" לאנגלית

arctic
בארו לא קרובה לאותה שמורת-בר ארקטית שאתה תמיד מדבר עליה?
Is Barrow near that Arctic wildlife reserve you're always going on about?
ספינה במיקום שבע צפון כאן ספינת הגרר הלוחמת הארקטית
Vessel at position 7-5 north... this is Arctic Warrior.
חבורת מדענים אלה היו הצוות בפרויקט ליבת הקרח הארקטית.
This team of scientists made up the Arctic Ice Core Project.
דגל מתנוסס בשממה הארקטית של לוח השנה שלי.
A merry flag on the Arctic wilderness of my calendar.
אם היא היטיבה לבחור הרוח הארקטית תעשה את העבודה בשבילה.
If she has chosen well, the Arctic wind will do much of her work for her.
ללא הפצלים, אין לנו דרך להשיג את ההון שאנחנו צריכים עבור העסקה הארקטית.
Without that shale, we have no way of getting the capital we need for the arctic deal.
פרוייקט ליבת הקרח הארקטית אייסי קייפ, אלסקה ארבע מאות קילומטר צפונית לחוג הארקטי
Arctic Ice Core Project Icy Cape, Alaska 250 miles north of the Arctic Pole
זו דוגמה נוספת, גם התרחשה בנורבגיה, של הבקלה הארקטית הנורבגית.
This is another example, also happens to be from Norway, of the Norwegian Arctic cod.
דיברתי עם ראש הלשכה לאנרגיה ימית, ואין מצב להעביר את תאריך המכירה הפומבית הארקטית.
I spoke to the head of the department of ocean energy management, and there's no way to move the arctic auction date.
לגברים ולנשים של האתגר הארקטי הלהבה הארקטית היא סמל של תקווה.
To the men and women of the Arctic Challenge the Arctic flame is a symbol of hope.
הוא מתרבה בטונדרה הארקטית, ואז עף עד ארגנטינה ובחזרה, הכל בשנה אחת.
It breeds in the Arctic tundra, then flies all the way down to Argentina and back, all in one year.
סופה ארקטית הנעה דרומה עלולה להתנגש לפתע בהוריקן טרופי הנע צפונה.
An Arctic storm, moving southward, can suddenly crash into a tropical hurricane that's driving north.
מה שהם מחפשים זו:מפלצת-ים ארקטית חיה ונושמת כריש גרינלנד.
What they're after is a real-life Arctic sea monster, a Greenland shark.
המשלחת הארקטית הייתה.
The Arctic expedition was a remarkable success.
מערכת זרימה ארקטית נעה לתוך האיזור במהירות רבה.
An arctic outflow system moving into the region really fast.
מוות ארקטי, לילה אינסופי קראו לי נער הקיפאון כי אני זז כמו לטאה ארקטית
Arctic death, infinite night Call me Tundra Boy, because I move like an Arctic lizard
סופה ארקטית העיפה לי פעם את הגג.
I had an arctic cyclone blow my roof off once.
הם יולדים בתוך הקרח, והם ניזונים מבקלה ארקטית החיה מתחת לפני הקרח.
They give birth inside the ice, and they feed on the Arctic cod that live under the ice.
ברמה הארקטית הלילה נמשך כעת כשישה שבועות.
In the high Arctic, night has now lasted for six weeks.
העובדות הן שלקס נעלם בשממה הארקטית, כאן, על כדור-הארץ.
No, the facts are Lex disappeared in an arctic wasteland here on Earth.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49. מדויק: 49. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo