הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אתר" לאנגלית

חפש את אתר ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

פתיחת תצוגת תיקיה עבור אתר FTP זה בסייר Windows.
Opens a folder view for this FTP Site in Windows Explorer.
השתמש באפשרויות אלה כדי לציין את אתר SharePoint ממנו תקבל נתונים.
Use these options to specify the SharePoint site from which you receive data.
הצג את אתר SharePoint בדפדפן אינטרנט.
Show the SharePoint site in a Web Browser.
צור במחשב שלך עותק של אתר SharePoint שיסונכרן אוטומטית עם השרת.
Create a copy of a SharePoint site on your computer that is automatically synchronized with the server.
האתר שאליו אתה מנסה לגשת אינו אתר SharePoint.
The site you are attempting to access is not a SharePoint Site.
שאילתות המבוצעות באצווה חייבות להשתמש באותו שרת Proxy ולהגיע מאותו אתר.
Queries executed in a batch must use the same proxy and come from the same site.
בשעת הצגת אתר בחלונית Files המורחבת, מידע על הקבצים והתיקיות מוצג בעמודות.
When you view a site in the expanded Files panel, information about the files and folders is displayed in columns.
התמונה מציגה את החלונית Files המורחבת עם תיקיית אתר שנבחרה לפתיחה.
The graphic shows an expanded Files panel with a site folder selected to open.
במנוי האתרים הנוכחי אין אתר התואם את ערך הפקד HiddenSiteSelection.
There is no site in the current site subscription matching the HiddenSiteSelection control's value.
באיזה אתר של SharePoint ברצונך להשתמש?
What SharePoint site do you want to use?
תאר את אתר ה - Web כדי לסייע למנהלים לזהותו.
Describe the Web site to help administrators identify it.
הקלד תיאור של אתר ה - Web.
Type a description of the Web site.
השתמש בדף זה למחיקת משימה של עדכון או יצירה של אתר Project Web App.
Use this page to delete a Project Web App site update or creation job.
בחר תבנית שתשמש בעת יצירת אתר הפרוייקט
Choose a template that will be used when the project site is created
רק משתמשים בקבוצות הבעלים והחברים של אתר SharePoint שיש להם גם חשבון דואר אלקטרוני של Exchange יסונכרנו.
Only users in the owners and members groups for the SharePoint site who also have an Exchange email account will be synchronized.
בעלים וחברים של תיבות דואר של אתר מסונכרנים מאתר ה - SharePoint.
Site mailbox owners and members are synchronized from the SharePoint site.
חוברת העבודה שלך מכילה שינויים לרשימת SharePoint שלא סונכרנו עם אתר SharePoint.
Your workbook contains changes to a SharePoint list that have not been synchronized with the SharePoint site.
ערך המציין שכל המשאבים הזמינים והחוקיים חייבים להיות באותו אתר.
Value that specifies that all valid and available resources must be in the same site.
המסמך מהווה חלק מסביבת עבודה או אתר של SharePoint.
The document is part of a workspace or SharePoint site.
אזהרה: אתר זה דורש שימוש בקבצי Script שהדפדפן שלך אינו מתיר בשלב זה.
Warning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4664. מדויק: 4664. זמן שחלף: 82 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo