הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אתר אינטרנט" לאנגלית

חפש את אתר אינטרנט ב: הגדרה מילים נרדפות
web site
website
webpage
web-site
Internet site

הצעות

לפרוייקט זה כבר משויך אתר אינטרנט.
This project already has a Web site associated with it.
אתר אינטרנט המשמש להצגת מרכזי התפקידים בלקוח Dynamics AX
Web site used to display Role Centers in the Dynamics AX client
Internet Explorer הפסיק לנסות לשחזר אתר אינטרנט זה. נראה שבאתר האינטרנט קיימת עדיין בעיה.
Internet Explorer has stopped trying to restore this website. It appears that the website continues to have a problem.
כתובת אתר אינטרנט זו מכילה תווים מתוך ערכות תווים (Unicode) מורחבות.
This website address contains characters from extended (Unicode) character sets.
למסנן SmartScreen אין אפשרות לבדוק אתר אינטרנט זה משום שהשירות המקוון של Microsoft אינו זמין באופן זמני.
SmartScreen Filter cannot check this website because the Microsoft online service is temporarily unavailable.
סטנסיל של Visio המכיל צורות המשמשות בשלב התכנון המושגי של אתר אינטרנט.
A Visio stencil containing shapes used in the conceptual design stage of a web site.
אתר אינטרנט מעויין לפתוח תוכן מחוץ למצב Protected
A website wants to open web content outside of Protected mode
נתיב במכונת שרת האינטרנט שבו ממוקם אתר אינטרנט זה
Path on the Web server machine where this Web site is located
אתר אינטרנט זה דווח כאתר המכיל את האיומים הבאים:
This website has been reported to contain the following threats:
כאשר אתר אינטרנט גורם לכשל או לקריסה, Internet Explorer מנסה לשחזר את האתר. הוא מפסיק לאחר שני נסיונות כדי למנוע לולאה אינסופית.
When a website causes a failure or crash, Internet Explorer attempts to restore the site. It stops after two tries to avoid an endless loop.
סמל החברה עבור פרסומים/חומרים מודפסים, אתר אינטרנט ושילוט באירוע
Company logo for publications/print materials, Web site, and event signage
אין אפשרות ליצור אתר אינטרנט בעל שם ריק.
Cannot create a Web site that has a blank name.
עליך לבחור אתר אינטרנט כדי שתוכל לשדר.
You must select a Web site before you can broadcast.
ASP, מסד נתונים, ביצועים ומשימות אתר אינטרנט
ASP, database, performance, and Web site jobs
חרגת מן הכמות של שטח אחסון זמין עבור אתר אינטרנט זה.
You have exceeded the amount of available storage space for this Web site.
מסנן SmartScreen בדק אתר אינטרנט זה ולא דיווח על אף איום
SmartScreen Filter checked this website and did not report any threats
אתר אינטרנט זה מחייב אותך להיכנס.
This website requires you to log in.
כיצד מטפל אתר אינטרנט זה במחלוקות לגבי הנתונים שנאספו?
How does this Web site handle disputes about collected data?
אתר האינטרנט אינו אתר אינטרנט של FrontPage או כלול באתר אינטרנט של FrontPage.
The Web site is not a FrontPage Web site or contained in a FrontPage Web site.
ניתן להוסיף אוסף פעם אחת בלבד לכל אתר אינטרנט.
A collection can be added only once for each Web site.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 537. מדויק: 537. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo