הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "את בעלי החיים" לאנגלית

חפש את את בעלי החיים ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
animals
animal
ניסיתי לכלוא את בעלי החיים האלה בעצמי.
I have tried to corral these animals myself.
ואני רוצה לחלוק את בעלי החיים המופלאים האלה עם העולם.
And I want to share these incredible animals with the world.
מצאתי שאלה אחרת לשאול את בעלי החיים מי אתם?
I found a different question to ask animals.
זה מה שהרומים הקדומים היו מאכילים את בעלי החיים כדי לשפר את טעמם.
That's what ancient Romans would feed animals to improve their flavour.
איפה אתה השגת את בעלי החיים האלה?
Where did you get these animals?
להכריח אותנו לנתח את בעלי החיים התמימים האלו.
Forcing us to mutilate these helpless innocent animals.
איפה אתה השגת את בעלי החיים האלה?
MAX: Where did you get these animals?
פעולה קיצונית יותר אנחנו יכולים לשחרר את בעלי החיים?
We could release animals from a testing facility?
כלומר, כל החקלאים היו המציע את בעלי החיים שלהם אליו ואפילו כמה הבנות שלהן.
I mean, all the farmers were offering their animals to him and some even their daughters.
מאנשים שרוצים שגן החיות יאסוף את בעלי החיים שלהם.
From people wanting the zoo to collect their animals.
אולי אני יכול להבין את בעלי החיים עכשיו.
Maybe I can understand animals now.
אנחנו יכולים לשחרר את בעלי החיים ממתקן הבדיקה?
We could release animals from a testing facility?
אך יש צמחים שמרמים את בעלי החיים, כמו במקרה של הסחלבים.
But some plants are manipulating animals, like in the case of orchids
תמונה זאת של כריש לימוני תינוק, והיא מראה את בעלי החיים הללו איפה שהם חיים בשנתיים-שלוש הראשונות לחייהם במנגרובים ההגנתיים האלה.
This is a photo of a lemon shark pup, and it shows these animals where they live for the first two to three years of their lives in these protective mangroves.
בכל מקרה, אמא שלי, כשהיתה בחיים התחילה לשמור את בעלי החיים האלה.
Anyway, my mom, when she was alive, was the one that started keeping those animals.
מאז שסטיבן איתר את בעלי החיים הפצועים ביער הגשם, לפעמים אפילו 10 ביום.
I've seen Stephen track wounded animals through the rainforest... for up to 10 days at a time.
אלו שסגדו למעיינות ועצים פינו את מקומם לאדם חדש שעבד את האדמה וביית את בעלי החיים.
Those who worshiped springs and trees gave their place to new men who worked the ground and domesticated animals.
אני ליז בונין, מדענית שטיילה בעולם, ופגשה את בעלי החיים החכמים ביותר בכדור-הארץ.
I'm Liz Bonnin, a scientist who's been travelling the world, meeting the planet's smartest animals.
ואחד הדברים הראשונים, והעצובים שבו הבחינו צוותי הצילום שצילמו, את בעלי החיים האלה הוא שכה רבים מהם בסכנת הכחדה.
And one of the first, and saddest things that struck the crews who filmed these particular animals was that so many of them were threatened.
אנחנו יכולים להפוך את בעלי החיים.
We can make animals.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 87. מדויק: 87. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo