הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "את הבחורה הצעירה" לאנגלית

חפש את את הבחורה הצעירה ב: הגדרה מילים נרדפות
young lady
the young woman
מצאתי את הבחורה הצעירה הזאת משוטטת במסדרונות.
I found this young lady wandering the hall.
תקשיבו, אני מחפש את הבחורה הצעירה הזו.
Listen, I'm looking for this young lady.
אתה זוכר את הבחורה הצעירה שבנתה את הטלפון שלך?
You remember the young woman who built you your phone?
אני רוצה שתפגוש" את הבחורה הצעירה הזאת, אוקיי?
I want you to meet this young lady, OK?
וגרוע מכל, העלבת את הבחורה הצעירה הזאת!
And worse than that, you were rude to this young lady!
מצאתי את הבחורה הצעירה הזאת
I got this young lady in the car.
זה הופך את הבחורה הצעירה הזאת לאורה גיוררו מטיחואנה, באג"ה!
That makes this beautiful young lady Laura Guerrero from Tijuana, Baja California, our new beauty queen.
מזל רע, תלווי את הבחורה הצעירה הזו מחוץ לבסיס, תכף ומיד!
Jinx, escort this young lady off the base,.on the double!
ואז אתה עוזב את הבחורה הצעירה למות במים
And then you leave the young woman alone to die in the water.
בוא תראה את הבחורה הצעירה הזו.
Cooper, come look at little lady Sandin.
ובכן, כנראה אנחנו צריכים להחזיר את הבחורה הצעירה למגורים מוגנים.
Well, I guess we need to get this young lady back into protective custody.
איך אתה מעז להעליב את הבחורה הצעירה והאמיצה הזו?
How dare you insult this... this brave, young woman?
תבקשי מקאלי שתבדוק את הבחורה הצעירה.
Have Calleigh process the young lady.
ובכן, אתה העלבת אותי והעלבת את הבחורה הצעירה ואתה לא אמור להיות נשוי?
Well, you insulted me and then you insulted the young woman and don't you have a wife?
אנשים מקורבים לתיק אומרים, שחבר הקונגרס קולינס, ציטוט, "ניצל" את הבחורה הצעירה מה שהביא לידי ההתאבדות היום.
People close to the case say that Congressman Collins, quote, "took advantage" of this young girl, resulting in today's suicide.
את הבחורה הצעירה לא הכרתי.
The young lady I don't know.
את הבחורה הצעירה הזו.
Happen to see her?
וראיתי את הבחורה הצעירה?
What is your emergency?
הייתי ביריד עתיקות בקלדון, וראיתי את הבחורה הצעירה שנעדרת...
I was at an antique fair down in Caledon, and I saw that young lady who was missing...
ואספתי את הבחורה הצעירה הראשונה שאמרה "כן" ולקחתי אותה לסויטה במלון.
I picked up the first young girl who said yes and took her back to a suite at the Carlyle.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23. מדויק: 23. זמן שחלף: 46 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo