הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "את הוד מעלתה" לאנגלית

חפש את את הוד מעלתה ב: הגדרה מילים נרדפות
Her Ladyship
Her Highness
Her Majesty
the princess
Her Royal Highness
מיסטר פלאט לוקח את הוד מעלתה ואת ליידי גרנת'אם לכפר.
Mr Platt is taking Her Ladyship and Lady Grantham down to the village.
לא רציתי להטריד את הוד מעלתה אם היא לא מרגישה טוב.
I didn't want to bother Her Ladyship if she's not well...
ברגע שהגנרל מויו ימצא את הוד מעלתה, תיחשף האמת!
Once General Muyong locates Her Highness, the truth will be revealed!
כשכוחות זאהו ינסו ללכוד את הוד מעלתה, נמתין להם במארב.
When the Zhao forces try and capture Her Highness, we'll be waiting to ambush them
סיור נפלא שכבר סימן את הוד מעלתה כאשת גורל.
magnificent tour has already marked Her Majesty as a woman of destiny.
אני בטוח שזה יעניין את הוד מעלתה
Well, I'm sure Her Majesty will be fascinated.
במקרה הזה, כדאי שאלך למצוא את הוד מעלתה וארקוד.
Well, in that case, I better go find her majesty and get my dance on.
את לא מכירה את הוד מעלתה במקרה?
You don't know Her Majesty, by any chance?
חייב להיות תרוץ לרצונך לבקר את הוד מעלתה.
There must be a reason if you wish to visit Her Majesty.
הם פשוט מתקשים לאתר את הוד מעלתה.
They're just having trouble locating Her Majesty.
הדבר שמבלבל את הוד מעלתה יותר מכל היא יהירות החופש של בתי המשפט באמריקה.
What's most bewildering to Her Majesty is this arrogant independence of the American courts.
כולם נרגשים מאוד לראות את הוד מעלתה עושה קום-שאק עם הגרוסאלוג.
Everyone is very anxious for Her Majesty to com-shuk with it.
ואני זה שנכס לצרות כשאנשים לא עוקבים אחריהם, אז בבקשה, בשבילי, נסו לא להרגיז את הוד מעלתה.
And it's me who gets in trouble when people don't follow them so please, for my sake, try not to upset Her Majesty.
בפעם האחרונה שהייתי פה, היית משלמת כסף כדי לראות את הוד מעלתה אוכלת קש.
When I were last here, you'd have given money to see Her Ladyship eat dirt.
היא לא רוצה לשאול את הוד מעלתה אבל היא חשבה שהיא מקבלת משם עם זה אם הלכתי איתה.
She didn't want to ask her ladyship but she thought she'd get away with it if I went with her.
ואני מנסה לשכנע את הוד מעלתה שתכננתי את ארוחת הערב ביחד איתה ואני לא יכולה לשנות את זה עכשיו.
And I'm trying to persuade Her Ladyship that I have planned the dinner with her and I can't change it now.
תלווה את הוד מעלתה לטירה.
See Her Highness to the castle.
הערת את הוד מעלתה?
Have you woken Her Majesty?
זה ירשים את הוד מעלתה הליידי.
This'll impress her Ladyship.
תוכלי לפתוח את הכלוב ואני אמצא את הוד מעלתה.
You release the frogs and I'll help the princess.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 33. זמן שחלף: 55 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo