הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ב" לאנגלית

הצעות

צרו ועבדו את המסמך ביישום התומך ב - PDFMaker.
Create and finalize the document in the authoring application that supports PDFMaker.
מספר הצמתים הגלויים ב - TreeView.
The number of visible nodes in the TreeView.
ציון מיקומי השנתות ב - TrackBar.
Indicates where the ticks appear on the TrackBar.
ניסיון לשימוש ב - CryptoSession שכבר הושלך.
Attempt to use a CryptoSession that's already been disposed.
אפשר להשתמש ב - Uri מוחלט בלבד ככתובת בסיס.
Only an absolute Uri can be used as a base address.
נא ודא כי פעילות Receive מתארחת ב - WorkflowServiceHost.
Please make sure that a Receive activity is hosted within a WorkflowServiceHost.
אירעה שגיאה ב - FactoryGenerator. סוג ההחזרה לא מוגדר כראוי.
An error has occurred in FactoryGenerator. The return type is not correctly defined.
אופרטור השוואה לא חוקי קיים ב - ComparisionFilter.
There is comparison operator in ComparisionFilter that isn't valid.
תיבת הדואר המבוקשת אינה תומכת ב - RequestServerVersion שצוינה.
The mailbox that was requested doesn't support the specified RequestServerVersion.
אין עוד תמיכה ב - ODBCDirect. כתוב מחדש את הקוד כדי להשתמש ב - ADO במקום ב - DAO.
ODBCDirect is no longer supported. Rewrite the code to use ADO instead of DAO.
לא ניתן לבנות סוגים ב - Union או ב - Concat עם היררכיה.
Types in Union or Concat cannot be constructed with hierarchy.
אין אפשרות לשנות מאפיין של טבלה ב - DefaultView או ב - DataView המגיעים מ - DataViewManager.
Cannot change Table property on a DefaultView or a DataView coming from a DataViewManager.
יש צורך ב - AccountName או ב - SiteUrl עבור פעולה זו.
AccountName or SiteUrl is required for this operation.
השתמש ב - OneNote כדי ליצור ולנהל מחברות ומקטעים ב - OneDrive.
Use OneNote to create and manage notebooks and sections on OneDrive.
אני שלם רק ב 85 אחוזים ב LinkedIn, וזה מטריד אותי.
I am only 85 percent complete on LinkedIn, and that bothers me.
אנחנו מחליפים שיעורים בכל דבר החל מהכנת סושי ועד תיכנות ב - Skillshare, ואנחנו אפילו משתפים את חיות המחמד שלנו ב - DogVacay.
We are trading lessons on everything from sushi-making to coding on Skillshare, and we're even sharing our pets on DogVacay.
בחירת 'אפשרויות מיון' מתפריט החלונית 'אינדקס' מאפשרת לשנות את סדר המיון ולציין היכן להשתמש ב - Pinyin או ב - Stroke Count.
Choosing Sort Options from the Index panel menu lets you change the sort order and specify whether to use Pinyin or Stroke Count.
אין אפשרות לשלוח רשימת אנשי קשר ב - Facebook למשתמשים אחרים ב - Skype.
You can't send Facebook friends to other people on Skype.
ניתן לעשות את שתי הפעולות ב - Acrobat או ב - Internet Explorer, אך יש לבחור לשם כך בלחצנים או בפקודות שונים.
You can do both in either Acrobat or Internet Explorer, but you choose different buttons or commands to accomplish these things.
ניתן לגשת לפריטים הנבחרים בלבד באמצעות Visio Services ב - SharePoint. הדיאגרמה כולה מוצגת תמיד ב - Visio.
Only the selected items are accessible by Visio Services on SharePoint. The entire diagram is always shown in Visio.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 80617. מדויק: 80617. זמן שחלף: 216 ms.

רק ב 385
מחר ב 325

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo