הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בִּקְעוּ" לאנגלית

hatched
unhatched
newly-hatched
came in
ועכשיו אנחנו כבר בקעו ואנחנו תחת כיפה?
And now we've hatched and we're under a dome?
שם למעלה יהיו ביצים שכבר בקעו.
Higher up there will be eggs already hatched.
בואי לא נספור את הגוזלים לפני שהם בקעו מהביצה
Let's not count our constituents before they're hatched.
זייגונים בקעו ופוזרו לכל כיוון, אבל משהו השתבש.
Zygons hatched and dispersed all over - but something's gone wrong.
מותק, מצאת את הביצים לפני שבועות והן עדיין לא בקעו.
Honey, you found those eggs weeks ago, and they still haven't hatched.
צבות חוזרות לאותו החוף בו הן בקעו כדי להטיל את ביציהן.
Turtles return to the same beach from which they hatched to lay their own eggs.
הם מקיימים מסע מרתוני בחזרה לנקודת ההטלה, היכן שהם בקעו.
They're making the marathon journey back to the spawning grounds where they hatched.
דרקוני מוות מלחש שרק בקעו מהביצים עלולים להיות קטלניים יותר מהבוגרים.
Newly hatched Whispering Deaths can be more deadly than adults.
אז בקעו תוכנית כדי לקבל קצת כסף משלך.
So you hatched a plan to get some money of your own.
"יום אחד, הברווזונים בקעו מהביצים.
One day, the ducklings hatched out.
עבור כל אחד מאותם דברים הנמצאים ברקמת הריאה שלו, ייתכנו תריסר ביצים כי טרם בקעו.
For every one of those things that are in his lung tissue, there may be a dozen eggs that have yet to be hatched.
הם מנסים להגיע לאותה רצועת אבנים שבה הם בקעו מהביצים.
They are trying to get to the exact stretch of gravel where they hatched.
ברגע שהן בקעו, התולעים התחילו, לעבוד על הריאות שלה, האוזן שלה העצבים ברגליים שלה.
But once they hatched, the worms got to work on her lungs, her ear, and the nerves in her legs.
הם עושים זאת חמש פעמים עד שבסופו של דבר, 800 הם כבדים פי ממה שהיו כשרק בקעו.
They do so five times until, ultimately, they are 800 times heavier than they were when they first hatched.
הם בקעו מביצה גדולה שבשדה.
They hatched from the big egg in the field.
הוא ואשתו בטח בקעו התכנית...
He and his wife must have hatched the plan...
אנו בקעו התכנית.
We hatched the plan.
אמא, הם בקעו!
Mom, they hatched.
האחרות כבר בקעו -
The others had hatched.
חמש ביצים של התרנגולת בקעו.
The hen hatched five eggs.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 76. מדויק: 76. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo