הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בּוֹקְעִים" לאנגלית

hatch
are hatching
popping
החרקים מטילים ביצים בוקעים מהמת, ואז מחפשים פונדקאי חדש.
The bugs lay eggs, hatch larvae, and then seek out new hosts.
מספר שבועות לאחר מכן, הצעירים בוקעים כראשנים.
A few weeks later, the young hatch as tadpoles.
אבא אבא, הטווסים בוקעים!?
Dad? Dad, the peacocks are hatching!
אבא, הטווסים בוקעים!
Dad, the peacocks are hatching!
העשים, לאחר שהם בוקעים מייצרים 1.5 מיליון ביצים.
The moths, after they hatch, produce 1.5 million eggs.
הדברים האלה מתחילים להרוג ברגע שהם בוקעים והם משאירים מסלול ברור.
They kill the minute they hatch and leave a clear trail.
הם, הם בוקעים מביצים מופרות...
They, they hatch from fertilized eggs...
וכשהם בוקעים, מה הם עושים?
And when they hatch, what do they do?
הם חייבים לדגירה בפנים במשך שנים עד שהם בוקעים.
They must gestate inside for years till they hatch.
מהרגע שהם בוקעים הם מונעים על-ידי דחף אינסטנקטיבי לרוץ אל הים.
From the moment they hatch, they're driven by an instinctive urge to run to the sea.
מיליונים מהם בוקעים בחלל ואז, הם נישאים עם הזרם מחפשים קן.
Millions of them hatch in space and then, woof! Off they drift, looking for a nest.
עד לזמן בו הזוחלים בוקעים הם מפותחים במידה מספקת כדי לתור אחר מזון בעצמם.
By the time reptiles hatch, they're sufficiently well-developed to go looking for their own food.
אני אוהב לספור את הביצים אחרי(שהם בוקעים (גם: תרנגולות.
I'd like to count my chickens after they hatch.
למעשה, במספר מינים של עכבישים חברתיים האם תמיד מתה כשהעכבישונים בוקעים, והם ניזונים מגופתה.
In fact, in some species of social spider, the mother always dies when the spiderlings hatch and they feed on her corpse.
כעת אנחנו יכולים לעקוב אחריהם ולגלות את סודותיהם, להיכן הולכים התינוקות לאחר שהם בוקעים, ודברים מדהימים כמו אלו שאתם עומדים לראות.
Now we are able to follow them and find out their secrets, where the babies go after they hatch, and remarkable things like this you're about to see.
ואז כשהזחלים בוקעים, ההורים ניגשים ומכרסמים את הגופה כדי להאכיל אותם.
And then, when the babies hatch, the parents go chew up the corpse and feed it to them.
הבעיה עבור גזרנים צעירים, היא שכאשר הם בוקעים החלק התחתון של המקור שלהם הוא באותו הגודל של העליון.
The problem for young skimmers is that when they hatch the lower part of their beaks is the same size as the upper.
בכל שנה, מיליון צבים, בוקעים על החופים הללו אך הסיכויים להשרדות של כל אחד מהם היא זעירה.
Every year, a million turtles hatch on these beaches, but the chances of any one of them surviving is tiny.
אז, היא מגנה על ביציה, ולאחר שלושת החודשים האלה, התינוקות סוף כל סוף אכן בוקעים החוצה.
So, she protects her eggs, and after three months, the babies finally do hatch out.
ועורב בוקעים ממנו,
A raven will hatch from it...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 55. מדויק: 55. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo