הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן בלתי צפוי" לאנגלית

חפש את באופן בלתי צפוי ב: הגדרה מילים נרדפות
unexpectedly
unpredictably
out of the blue
unexpected
אתמול פגשתי באוטובוס באופן בלתי צפוי חבר ותיק.
I unexpectedly met an old friend of mine on the bus yesterday.
קריאה לשירות מערכת נכשלה באופן בלתי צפוי. הנתונים הם השגיאה.\r
A call to a system service failed unexpectedly. The data is the error.\r
הכאוס שאנחנו חווינו זה בדיוק מה שיקרה אם תושב יתנהג באופן בלתי צפוי.
The chaos we've been experiencing is exactly what would happen if a resident behaved unpredictably.
לפתע פתאום, באופן בלתי צפוי הם יכולים להפוך ללא פעילים.
Suddenly, unpredictably, they may become inactive.
הערב, באופן בלתי צפוי הרוסי מופיע בפתח ביתה.
Tonight, out of the blue, The Russian shows up At her doorstep.
באופן בלתי צפוי כמה שנים אחרי שהתחלתי לרצות את עונשי.
Out of the blue, a couple years after I started serving my sentence.
החיבור לשרת IMAP הסתיים באופן בלתי צפוי.
The connection to your IMAP server was terminated unexpectedly.
ליידי אליס, חוששני שבאנו אלייך באופן בלתי צפוי.
Lady Alice, I fear we came upon you unexpectedly.
במקום פשוט להופיע באופן בלתי צפוי, כמו...
Instead of just appearing unexpectedly, like a... Phantom.
זרימת העבודה הושלמה באופן בלתי צפוי בעת עיבוד הבקשה הנוכחית.
Workflow completed unexpectedly while processing the current request.
יישום זה נסגר באופן בלתי צפוי בפעם האחרונה שהופעל האם ברצונך לנסות ולתקן אותו?
This application closed unexpectedly the last time it started. Do you want to try and repair it?
שגיאה פנימית: הפעולה באתר הדיסק הסתיימה באופן בלתי צפוי.
Internal error: the disk Web operation terminated unexpectedly.
השרת סגר את החיבור באופן בלתי צפוי.
The server unexpectedly closed the connection.
המרה נכשלה באופן בלתי צפוי. נא צור קשר עם תמיכה.
Conversion failed unexpectedly. Please contact support.
אצוות שינויים שסופקה באופן בלתי צפוי לא הכילה ידע.
Change batch provided unexpectedly did not contain knowledge.
לא היתה אפשרות להשלים את הפעולה, משום שפריט השתנה באופן בלתי צפוי במהלך הסינכרון.
The operation could not be completed as an item changed unexpectedly during synchronization.
אבל מה שקרה באותה שנה זה שהרוח באופן בלתי צפוי התחזקה.
But what happened that year was the wind suddenly and unexpectedly picked up.
איבד באופן בלתי צפוי האחרון של הקו שלהם.
Unexpectedly lost the last of their line.
החיים יכולים להיות קצרים באופן בלתי צפוי
life can be so unexpectedly short,
בתי כל עובדים לעלות באש באופן בלתי צפוי?
Any employees' houses catch fire unexpectedly?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 174. מדויק: 174. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo