הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן ברור" לאנגלית

חפש את באופן ברור ב: הגדרה מילים נרדפות
כל כבל מסומן באופן ברור לשימושך.
Every cable is clearly labeled for you.
תראה, אתה באופן ברור למשהו.
Look, you're clearly up to something.
אליסון, באופן ברור, זאת את בקלטת
Allison, obviously that's you on the tape.
באופן ברור החוטפים שלחו את המסרון הזה.
It was the kidnappers who obviously sent that text.
המחשב קורא את הטלפון שלך, וזה מקליט באופן ברור.
The computer reads your phone, and it's recording clearly.
מעשים רעים לפני קבילים כשהם מדברים באופן ברור לדפוס.
Prior bad acts are admissible when they speak clearly to pattern.
אתה באופן ברור עומד מולנו, בריק.
You're clearly standing in front of us, Brick.
מישהו שהוא באופן ברור לא אוהד של בדיקת איות.
Someone who's clearly not a fan of spell check.
והוא מספק את הביטחון שאחותך רוצה באופן ברור.
And he'll provide the security that your sister clearly wants.
היא שיקרה באופן ברור בגלל שהיא תמיד קינאה בי.
She was clearly lying because she's always been jealous of me.
אתה באופן ברור לא השתנה קצת.
You clearly haven't changed a bit.
אני מדבר באופן ברור מספיק בשבילך?
Am I speaking clearly enough for you?
אבל באופן ברור אני טעיתי, כמו תמיד.
But obviously, I was wrong, as usual.
הבחור בשוק הפשפשים אמר באופן ברור שזה מיועד לטיפול בעבודה.
The guy at the flea market clearly said - that it was for taking care of business.
באופן ברור תוכנית להביס אותנו בדרכי הונאה.
Obviously a plan to defeat us with trickery.
האדם באופן ברור לא ניסה לעצור.
The man obviously didn't try to stop.
והעולם צריך לדעת באופן ברור מהי עמדתה של אמריקה.
And the world has to know clearly where America stands.
שים את הידיים שלך באופן ברור באוויר וצא החוצה באיטיות.
Put your hands clearly in the air and come out slowly.
המקל הקצר והארוך שונים בשבילו באופן ברור.
The short and long sticks are obviously different to him.
בויד באופן ברור לא אפכת מניצחון.
Boyd clearly doesn't care about winning.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 567. מדויק: 567. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo