הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן דרמטי" לאנגלית

חפש את באופן דרמטי ב: הגדרה מילים נרדפות
dramatically
in dramatic fashion
מחשבי Dell תוכננו עם טכנולוגיות של הדור הבא המצמצמות באופן דרמטי את צריכת האנרגיה ומעודדות חיסכון משמעותי בעלויות.
Dell PCs are designed with next-generation technologies that dramatically reduce energy consumption and drive meaningful cost savings.
וזה קריטי שתדגיש שהרווחים עולים באופן דרמטי.
And it's crucial you underscore that profits are up dramatically.
לפני שנה זוג הנאהבים של אמריקה נפרד באופן דרמטי.
A year ago, America's Sweethearts went bust in dramatic fashion.
טרייסי, אתה לא רואה אני מנסה להסתער החוצה באופן דרמטי?
Tracy, can't you see I'm trying to storm out in dramatic fashion?
אבל הדברים השתבשו באופן דרמטי כשהוריי נפרדו, ולבסוף התגרשו.
But things went dramatically wrong when my parents separated and eventually divorced.
רמות הטסטוסטרון והאדרנלין עולים באופן דרמטי.
galt's testosterone and adrenaline levels are spiking dramatically.
פעילות צבאית אמריקאי גדל באופן דרמטי בים סין המזרחי.
American military activity has increased dramatically in the East China Sea.
האקלים השתנה באופן דרמטי כדי לאפשר להרבה צמחייה זו לגדול!
The climate has shifted dramatically to allow this much vegetation to grow!
ואופנה הוא משהו שהשתנה באופן דרמטי.
And fashion is something that has dramatically changed.
השווקים באסיה ובאירופה לאתחררים באופן דרמטי.
Markets in Asia and Europe are tumbling dramatically.
קורים שהופקו על ידי אותו עכביש יכולים להכיל רצפים שונים באופן דרמטי.
Silks made by the same spider can have dramatically different repeat sequences.
הסיסמא היא שכל פן בחיי השתפר באופן דרמטי מאז שהשתתפתי בנס שהוא לידה ומשפחה.
The party line is that every single aspect of my life has just gotten dramatically better ever since I participated in the miracle that is childbirth and family.
ניתן אף להציג תמונות באופן דרמטי יותר במסך רחב.
Pictures can also be presented more dramatically in widescreen.
וניתן לראות כאן, החוב של הצרכנים עלה באופן דרמטי.
and you can see there, consumer debt rose dramatically.
ולראשונה מאז שיזמה חברת KACE את המחקר בנובמבר 2007, מספרם של אלה השוקלים לפרוס מערכת הפעלה חלופית כדי להימנע מפריסת Windows ירד באופן דרמטי מ -50 ל -32 אחוז.
And for the first time since KACE initiated this research in November 2007, those considering alternative operating systems to avoid Windows decreased dramatically from 50 to 32 percent.
בסדר ראשית, אנו יודעים שהקול משתנה באופן דרמטי לאורך תהליך ההתפתחות.
So first, we know that the voice is changing dramatically over the course of development.
אבל במהלך 40 השנים הבאות, זה עומד להשתנות באופן דרמטי, אפילו בסין.
But over the next 40 years, it's going to change dramatically, even in China.
וכיום, כמה מנצלים את הרגליים המרהיבות הללו באופן דרמטי ביותר.
And today, some exploit these spectacular legs very dramatically.
אך שינוי קטן בטמפרטורת המים יכול להשפיע באופן דרמטי על מקור מזון זה
But just a small change in water temperature can dramatically alter this food source.
אך מאז, הוא השתנה באופן דרמטי.
But since then, it's changed dramatically.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 130. מדויק: 130. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo