הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן חזק" לאנגלית

חפש את באופן חזק ב: הגדרה מילים נרדפות
strongly
powerfully
במיוחד באפריקה שם שחפת ואיידס מקושרים באופן חזק, זו בעיה גדולה ומשותפת.
Especially in Africa where T.B. and HIV are strongly linked, there is a huge common problem.
אלה ימים האחרונים הרגשתי הנוכחות של אלוהים באופן חזק יותר מאשר אי פעם בעבר.
These past days I have felt the presence of the God more strongly than ever before.
היא חשה אבל באופן חזק יותר מכולם.
She feels grief more powerfully than anyone else.
הייתה משהוא שהרגשתי אליה באופן חזק.
Was something I felt very strongly about.
השופט הביא לו משהו, שגורם לו להרהר באופן חזק
Judge just granted him his appeal.
כיצד נוכל ללמוד שהחלטות של אנשים לגבי אהוביהם הן לרוב מבוססות באופן חזק, בעל עוצמה, לעיתים קרובות אירציונלי, על התקוות הקלושות ביותר?
How can we learn that people's decisions about their loved ones are often based strongly, powerfully, many times irrationally, on the slimmest of hopes?
נכנסת לתוקף הוא ימשך באופן חזק לערים גדולות
His destructive programming is taking effect.

תוצאות נוספות

איןסימניםלנזקימים הריח למטה חזק באופן משמעותי,
No visible signs of water damage. Odor is significantly stronger down here,
אופייני להוריקן חזק, באופן כללי בדרך
Typical of very strong hurricanes, Generally on a line
באופן תיאורטי, רעש חזק מספיק ניתן שמע בצד הפנימי.
Theoretically, a noise loud enough can be heard on the inside.
הבדיקות מראות שהאסטמה כבר נסוגה, והדופק שלך חזק באופן חריג.
Scans show that the asthma has receded already, and your heartbeat is abnormally strong.
אני גם לא אוהב להיות חזק באופן בלתי יאומן.
I also don't like being so strong that it becomes unbelievable.
זה לא כמו אימא וילד, שהקשר חזק באופן טבעי.
It's not like mother and son, that the bond is naturally strong.
או למצוא מישהו עם מוח חזק באופן על-טבעי.
Or find someone with a preternaturally powerful brain.
זה היה חזק ונשלט באופן צמוד.
It was powerful and tightly controlled.
ובזמנים כאלה צרפת באופן טבעי תפנה למנהיג חזק יותר.
And in times like these prince will naturally turn to a stronger leader.
לא כל-כך חזק אבל באופן אידיאלי, כן.
Not so loud, but ideally, yes.
האם ידעת שלעג המגיע באופן טבעי הוא סימן חזק לדיכאון?
Did you know that habitual mockery is a strong indicator of depression?
ועם כוח חזק יותר באופן משמעותי מראש-קרב גרעיני.
And with a force significantly greater than a nuclear warhead.
מה שזה לא יהיה שאנחנו מתעסקים איתו הוא חזק באופן יוצא דופן.
Whatever we're dealing with here, it is extremely powerful.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 67. מדויק: 7. זמן שחלף: 180 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo