הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן חריג" לאנגלית

abnormally
unusually
exceptionally
freakishly
extraordinarily
an exception
uncommonly
acting up
השליה באופן חריג הנצמד לדופן הרחם.
The placenta abnormally attaches to the uterine wall.
הבדיקות מראות שהאסטמה כבר נסוגה, והדופק שלך חזק באופן חריג.
Scans show that the asthma has receded already, and your heartbeat is abnormally strong.
יש לו קיבולת ריאות גדולה באופן חריג ותיאבון רעבתני.
He has unusually large lung capacity and a voracious appetite.
ישנן רמות גבוהות באופן חריג של חלקיקי אומיקרון בתוךערפיליתזה, קפטן.
There are unusually high levels of omicron particles within this nebula, Captain.
'לפי דברי דוד שלי סת תאונה כזו נדירה באופן חריג.
According to my Uncle Seth, an accident like this is exceptionally rare.
כל-כך מלא בכעס ותרעומת רק כי אני נאה וחי בחופשיות באופן חריג.
So full of anger and resentment just because I'm exceptionally handsome and living free.
לא שהניתוחים שלך מלאים דם באופן חריג.
Not that your surgeries are unusually bloody.
הטחול של הקורבן נראה מוגדל באופן חריג.
Victim's spleen appears abnormally enlarged.
החומציות של הגוף שלה הייתה גבוהה באופן חריג.
Her body's acidity was abnormally high.
דרה, אתה עליז באופן חריג ליום שני.
Dre, you seem unusually chipper for a Monday.
שהעיניים שלו רחוקות זו מזו באופן חריג.
Whose eyes are abnormally far apart.
הכוח" חזק איתו באופן חריג ביותר" .זה ברור
The Force is unusually strong with him.
אני אבדוק עם המבריחים המיסטיים המקומיים, אם יש משהו יקר באופן חריג בעיר.
I'll check with the local Fae-fences, see if there's something unusually valuable in town.
זה רק שהראש שלך, הוא קטן באופן חריג לגוף כל כך גדול.
It's just that your head is abnormally small for such a large body.
היא קטנה באופן חריג כל כך ששום זוחל אחר לא יכול להתחרות בזה.
It's so exceptionally small that no other reptiles compete with it.
יש לו שיניים גדולות באופן חריג, אשר הוא היה משחיז אותם על קירות האבן
He has abnormally large teeth, which he was sharpening on the stone walls.
הקורבן בסוף שנות ה -20 שלו, אבל רכס הכסל דק באופן חריג.
The victim is in his late 20s, but the iliac crest is abnormally thin.
לה קטין כוויות, אבל בנוזליה ואלקטרוליטים הם הם באופן חריג מדולדל.
She has minor burns, but her fluids and electrolytes were abnormally depleted.
שלי, למשל, גבוהה בצורה לא-רגילה, שלך, פיטר, נמוכה באופן חריג.
Mine, for instance, is remarkably high. Yours, Peter, unusually low.
אבל עבור מישהו עם כל כך הרבה משימות ספירת הגוף שלך הייתה נמוכה באופן חריג, והיו שם הרבה תאוריות בנוגע למה.
But for somebody with so many missions your body count was abnormally low, and there were a lot of theories about why.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 120. מדויק: 120. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo