הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן יחסי" לאנגלית

חפש את באופן יחסי ב: הגדרה מילים נרדפות
relatively
proportionally
proportionately
comparatively
in proportion
relative
אני מניחה שכלי הניתוח שלי נקיים, לפחות באופן יחסי.
I assume my surgical instruments came back clean, or relatively clean.
הוא מופרד באופן יחסי מאז הפעם הראשונה שטיפלתי בו.
He's been relatively isolated since I first treated him.
קובע אם רוחב מפת המסמך יגדל באופן יחסי לגודל של פקד ReportViewer.
Determines if the document map width will grow proportionally with the size of the ReportViewer control.
צבעים נוכחיים אחרים בשורה יוחלפו ברשת צבע בהירה יותר, באופן יחסי.
Other current colors in the row are replaced with a proportionally lighter tint.
ערכי הביניים מפוזרים מחדש באופן יחסי.
The intermediate pixel values are redistributed proportionately.
הפיקסלים המקבילים ביתר הערוצים מותאמים באופן יחסי, למניעת שינוי באיזון הצבעים.
The corresponding pixels in the other channels are adjusted proportionately to avoid altering the color balance.
הרשם שלנו מת מהר באופן יחסי.
Our census worker died a relatively quick death.
הסיכון לסיבוך תחת המינון הזה הוא באופן יחסי מינימלי?
Now the risk of complications at that dose is relatively minimal.
כן, אני כותב כדי להישאר שפוי באופן יחסי.
Yes, I write in order to stay relatively sane.
אני בטוח באופן יחסי שהמחשב מקולקל.
I'm relatively certain the computer is broken.
כאשר צפיפות השד היא באופן יחסי נמוכה יותר.
when breast density is relatively lower.
באופן יחסי, הרשעתו תהיה עניין פשוט.
Convicting him would be a relatively simple matter.
בסדר, הוא מאושר באופן יחסי.
Okay, that's relatively the approved.
עם זאת, אני מרגיש שפוי באופן יחסי.
That said, I feel... relatively sane.
לגרילו, החתולים האלו נראים צייתנים באופן יחסי.
To Grillo, these cats appear relatively tame.
באופן כללי, הכלב הראשון יכול להיות מרוצה באופן יחסי
Generally the first dog can be relatively content.
כדי לשנות גודל של שורות או עמודות באופן יחסי, הקש Shift תוך כדי גרירה של מסגרת הטבלה הימנית או הקצה התחתון של הטבלה.
To resize rows or columns proportionally, hold down Shift while dragging the right table border or bottom table edge.
ערכי הפיקסלים בכל התמונה מותאמים באופן יחסי לערכי האור החדשים.
The pixel values are adjusted throughout the image proportionately to the new highlight values.
נראה שיש לך באופן יחסי עורכת דין חכמה.
You seem to havea relatively smart lawyer there.
ובכן, כפי שאתה אוהב לציין, אני חסרת נסיון באופן יחסי.
As you like to point out, I am relatively inexperienced.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 148. מדויק: 148. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo