הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן לא חוקי" לאנגלית

חפש את באופן לא חוקי ב: הגדרה מילים נרדפות
illegally
illicitly
illegal
קוריאה נהפכה לעשירה ישנם הרבה אנשים שרוצים להיכנס לשם באופן לא חוקי.
Korea has become rich there are many people who want to go there illegally.
סחרת בסמים, באופן לא חוקי מהמרפאה
You dealt drugs illegally from the clinic,
אני מבינה מדוע נכנסת למדינה, באופן לא חוקי לפני כשנה
I understand why you entered the country illegally a year ago.
שמוכנים לעזור לנו באופן לא חוקי?
They're willing to help us. Illegally?
גנים יטענו כי אם הושג באופן לא חוקי.
Parks will argue that it was obtained illegally.
הם מאכלסים את האדמה באופן לא חוקי.
They've occupied that land illegally.
היא להיות שנערך שם באופן לא חוקי.
She's being held there illegally.
את מודעת שנכנסת לרכב שלי באופן לא חוקי?
Are you aware that you illegally entered my vehicle?
כל עוד תבחרו להחזיק את ביתי, באופן לא חוקי
Long as you choose to hold my daughter, illegally,
אתה יודע מה יקרה אם הם יגלו שהיא כאן באופן לא חוקי בנישואים מפוברקים?
You know what happens if they find out she's illegally here on a fake marriage?
אדריאן קונרד השיג שיתופן באופן לא חוקי מקולונל מייבורן.
Adrian Conrad illegally acquired a symbiote from Colonel Maybourne.
למה אתה קונה אלכוהול באופן לא חוקי?
Why are you buying alcohol illegally?
במייל פרטי שנפרץ באופן לא חוקי לפני יותר משנתיים.
In a private e-mail, which was illegally hacked over two years ago.
האם זה בסדר להגביל אותי באופן לא חוקי?
Is it okay to confine me illegally?
הוא טוען שכאשר אביו נפטר הוא עבר לכאן באופן לא חוקי.
He claims that when the old man died, you moved in here illegally.
סוכן אף בי איי משיג ראיות באופן לא חוקי
"FBI agent illegally obtains evidence."
ראיות שהושגו באופן לא חוקי לא יכולות לקבל אישור...
Illegally obtained evidence can't be admitted -
הם בנו את הפארק באופן לא חוקי לגמרי לבדם.
They had built the park illegally all by themselves.
היא מצוטטת באופן לא חוקי לתוכנית להגנת עדים.
She is illegally tapping Witness Protection.
תזכור, האיש הזה כבר ישב באופן לא חוקי במאסר.
Remember, this man had already been illegally imprisoned once before.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 289. מדויק: 289. זמן שחלף: 194 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo