הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן לא יציב" לאנגלית

חפש את באופן לא יציב ב: הגדרה מילים נרדפות
erratically
הוא נהג באופן לא יציב, גברתי.
He was driving erratically, ma'am.
אם אתה חושב שמישהו, אולי עוקב אחריך הפיתוי הוא לנהוג באופן לא יציב.
If you think someone might be following you, the temptation is to drive erratically.
בלש סמל ג'יימס אולסון בדיוק אחרי 21.50, מכונית נעצרה בקרבת מורד הכביש בגלל שנעה באופן לא יציב
Just after 21.50 hours a car was stopped in the vicinity of the Falls Road because it was being driven erratically.
הם מתנהגים באופן לא יציב כאשר הם מתעוררים.
They behave erratically when they awaken.
ולא מסוגך להזיל ריר על בית המשפט, באופן לא יציב, במקרה שלך, פנדלטון.
And not the kind you dribble on the court, erratically, in your case, Pendleton.
ועד אז, אנחנו צריכים לעשות את מה שכל בעל חיים בטבע עושים שנדחק לפינה, לפעול באופן לא יציב, ועיוורון להשתלח בכל סובב אותנו.
And until then, we need to do what any animal in nature does when it's cornered, act erratically, and blindly lash out at everything around us.
אתה אפילו נוהג באופן לא יציב?
You even drive erratically.
היא נעה באופן לא יציב סמוך לזירת הפשע
It was being driven erratically close to the scene of a crime.
(ביפינג באופן לא יציב) -(איש מתנשף)
[Beeping Erratically] -[Man Gasping]
הוא מקפץ באופן לא יציב בשני הקצוות.
It's jumping erratically now on both ends.
לעיתים קרובות הם מפשפשים בתוכי או מנסים לנסוע בי באופן לא יציב.
They often rummage through my interior or attempt to drive me in an erratic manner.
היא נעה באופן לא יציב סמוך לזירת הפשע יש הצהרות של עדים למעשה זה?
Do you have witness statements to that effect?
התלמידים יכולים 'ללמוד ולקבל ל או ללמוד באופן לא יציב, כמו נדנדה.
A student either learns and gets an "L," or they fluctuate in their learning.
למה המכונית שלהם נעצרה היא נעה באופן לא יציב סמוך לזירת הפשע
Why was their car stopped?

תוצאות נוספות

לא יציב באופן מסוכן, בנוסף לזה -,בדיקות הסביבה והאוויר שביצעתי.
My seismic team has concluded that the area where they've built their settlement
מחוברים באופן יציב בקצה אבל הקצוות חופשיות לשוטט.
Joined solidly at the top, but with the ends able to roam in freedom.
הוא מחזיק אותו באופן יציב על כתפיו.
He seems to have it firmly on his shoulders.
הוא נתן מעט מאוד מעצמו לציבור, והדרישה גברה באופן יציב.
He gave very little of himself to the public, and demand steadily rose.
אני מתכוון, את מבינה, מגיע לה מישהו שיספק אותה באופן יציב.
You know, she deserves somebody who can provide her stability.
לאחר כמה רגעים" "הבטתי שוב בתמונה באופן יציב.
In a very few moments I again looked fixedly at the painting.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1877. מדויק: 14. זמן שחלף: 267 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo