הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן מקרי" לאנגלית

חפש את באופן מקרי ב: הגדרה מילים נרדפות
coincidentally
randomly
casually
accidentally
incidentally
as it happens
random
by coincidence
ולזה, באופן מקרי, אני קוראת - תלייה ורודה
Which, coincidentally, I refer to as "hanging pink."
הוא מאחר - .באופן מקרי, גם היא
He's so is she, coincidentally.
אז בנקודות הכחולות שנבחרו באופן מקרי,
So the blue dots are selected randomly.
תושב כדור-הארץ אחד ייבחר באופן מקרי, כמוגדר על ידי החוברת האינטרגלקטית של רעה טובה.
One earthling will be chosen randomly, as defined by the Intergalactic Manual of Good and Evil.
הוא אמר לי לא להתייחס אליך באופן מקרי
He told me not to treat you so casually.
זה התחיל באופן מקרי עוד כשהיתה מאורסת לטום.
It began casually when she was still engaged to Tom.
אחד, כי הם מפקחים על שיחות באופן מקרי
First, because they monitor calls randomly.
ג'ונס פשוט משך 40 מערימה באופן מקרי ואלו היו המנצחים.
Jones just pulled 40 out of a pile randomly and those were the winners.
ואז תבוא באופן מקרי "לסגור".
And you casually swing over to close.
אז, באופן מקרי אניח את זרועי על כתפו.
then I'll casually rest my head on his shoulder.
אליזבת' האמיתית הייתה שמה לב כשהזכרתי באופן מקרי שהיו לי פנים אחרות.
Two! The real Elizabeth would notice when I just casually mention having a different face.
באופן מקרי, היא עלול לחטוף שבץ גם אם לא נעשה כלום.
Coincidentally, she could also have a stroke if we do nothing.
אז תקשיב, אם אזכיר באופן מקרי את "מסע בין כוכבים".
So look, I'll casually mention "Star Trek".
כ/כפי שכאשר ג'ון אפדיק הסתכל ב ציפורים יושבות באופן מקרי בחוט והתקשר להם "פיסוק למשפט בלתי-נראה"
As when John Updike looked at birds sitting randomly on a wire and called them "punctuation for an invisible sentence."
דגמנת ואז הגעת לשם הזה פאביו באופן מקרי, והיה לך את השיער הארוך, שחתכת.
You were modeling and then you end up with this name Fabio, coincidentally, and you had the long hair, which you cut.
ובאופן מקרי לגמרי גם המצלמות לא.
Coincidentally, neither have the cameras.
המים באופן מקרי יזרמו במסלולם
The water will casually follow its route
באופן מקרי, גם היא
And so is she, coincidentally.
רק מעוניין בזה באופן מקרי, יודע.
Just casually interested in it.
אתמול בלילה, באופן מקרי
Last night, coincidentally,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 101. מדויק: 101. זמן שחלף: 203 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo