הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באופן ספונטני" לאנגלית

חפש את באופן ספונטני ב: הגדרה מילים נרדפות
spontaneously
spontaneous
זה לא שהמכונות שלנו יהפכו באופן ספונטני למרושעות.
It's not that our machines will become spontaneously malevolent.
הידיים בכיסים, ממתין שהוא יתחיל לעבוד באופן ספונטני.
Hands in pockets, waiting for it to start spontaneously.
ידעתם שבוקרים אוהבים לפרוץ בשירה באופן ספונטני?
You guys know that cowboys like to spontaneously break into song?
קשה להאמין שמישהו יכול להיות כל כך מצחיק באופן ספונטני.
It's hard to believe anyone could be so spontaneously funny.
מתכות הותכו, ואנשים התפרצו באופן ספונטני בלהבות.
Metal to melt, and people to burst Spontaneously into flames.
יכול להיות שהשיניים שלי יתיישרו מעצמן באופן ספונטני?
Is it possible that my teeth will spontaneously straighten out on their own?
אני יודע לקוואליה אוסף סינתיסייזרים שהפך חיים באופן ספונטני.
I know Qualia are collecting synths that have become spontaneously sentient.
אולגה גורב החליטה באופן ספונטני לבוא לבקר.
Olga Gorev spontaneously decided to come for a visit.
העותקים האנושיים של החייזרים האלה התעוררו באופן ספונטני.
The human counterparts of those aliens woke up spontaneously.
הם גילו שבאטומים רדיואקטיביים מסוימים, הגרעין יכול לפלוט אלקטרון באופן ספונטני.
They found that in some radioactive atoms the nucleus can spontaneously eject an electron.
הם רוצים שימשיך להוציא את זעמו באופן ספונטני
They want Howard to go on spontaneously letting out his anger.
ארזנו באופן ספונטני ואנו מוכנים לדהור כמו הרוח.
We're spontaneously packed and ready to ride like the wind.
ואני צריכה ללכת למיטה לפני שאתמוטט באופן ספונטני.
And I should go to bed before I spontaneously collapse.
קודם אטאטא את הזכוכית שהתפוצצה באופן ספונטני.
First, I'll sweep up that glass that spontaneously exploded.
אבל האמת היא שוויקיפדיה לא סתם מצליחה באופן ספונטני.
But now, Wikipedia doesn't just spontaneously work.
והמנהיגים האלו לא צצו באופן ספונטני.
And those leaders did not emerge spontaneously.
אני חושבת שנשרף באופן ספונטני, מתשישות מוחלטת.
Spontaneously combust, I think, from sheer exhaustion.
זה קרה באופן ספונטני, כפי שדברים קורים.
It happened spontaneously, as things do.
מופיע כדי להיות מסוגל נוזל מתכות מסוימות באופן ספונטני במרחק של עד 3 מטרים.
Appears to be able to liquefy certain metals spontaneously at a distance of up to 3 meters.
זה היה אמור לגרום לו להתוודות באופן ספונטני?
Was that supposed to make him spontaneously confess?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 111. מדויק: 111. זמן שחלף: 165 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo