הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באינטרנט" לאנגלית

online
on the Internet
on the web
on the net
on-line
over IP
on Craigslist
website
viral
on eBay

הצעות

ניתן לרכוש אותו בחנות האלקטרוניקה והאביזרים של Dell באינטרנט או אצל קמעונאי.
You can purchase one in the Dell Electronics & Accessories online store or at a retailer.
כהורים, אנו מתקשים להאמין ילדינו עושים הדברים האלה באינטרנט.
As parents, we find it hard to believe our children are doing these things online.
קבוצות ג'יהאד לוקחים לפיגוע אשראי באינטרנט.
Jihadist groups are taking credit for the attack on the Internet.
זה מנוע החיפוש המובחר ביותר באינטרנט.
It's the most elite search engine on the Internet.
הנקודה היא שאפשר ללמוד הכל באינטרנט.
The point is that you can learn to do anything on the Web.
סע הביתה תמתין ואז תבדוק באינטרנט.
Go home and wait, and then check on the web.
ייתכן שרכש אותו באינטרנט או מגלריה.
He could have bought it online or from a gallery.
אמהות המלחמה מקבוצת התמיכה באינטרנט הפנו אותי לפנקס הגיבורים.
Okay, the war moms from my online group have turned me on to "the heroes handbook".
אתה לא יודע שאין דבר כזה אנונימיות באינטרנט?
Don't you know there's no such thing as anonymity online?
בגינה הציבורית אתה צריך לגלוש באינטרנט.
The park You should go online to learn about early development
אשתך קוראת על איי שלמה באינטרנט?
Has your wife read... about the Solomon Islands on the internet?
הכתבה שפורסמה באינטרנט על-ידי מר ג"ף הסטינג, נמחקה.
The original online article written by a one Mr. Jeff Hastings... pulled.
למה לא פשוט פרסמת אותם באינטרנט?
Why didn't you just post them on the Internet?
אני קורא באינטרנט שגלוריאנה משחקת תכנית סודית בברמינגהם.
I read online that Gloriana is playing a secret show in Birmingham.
הסתכלתי באינטרנט וראיתי שעלות הכרטיס ממש זולה.
I looked on the Internet and I found this really cheap low-cost ticket.
זה הדבר הנתעב ביותר, מגעיל ומצחיק באינטרנט.
It's the most vile, disgusting and funny thing on the internet.
יש כיום הרבה דברים מטורפים באינטרנט.
There's so much crazy stuff written on the Internet these days.
כיום אנשים יכולים לעשות הכול באינטרנט.
These days, people can do anything on the Internet.
עשיתי כמה חיפושים באינטרנט ומצאתי את הכתובת שלה.
I did some research on the Internet, and I found her address.
האנשים באינטרנט יהיה להראות להם כיצד להפעיל אותו מחדש.
The people on the internet will show them how to turn it back on.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4854. מדויק: 4854. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo