הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בביטול חוק היובש" לאנגלית

ערכה של המייפלאוור תלוי בביטול חוק היובש.
Mayflower's entire valuation is tied to repeal.
תלוי בביטול חוק היובש
תומך בביטול חוק היובש.
What are you?

תוצאות נוספות

תמיכה בביטול חוק ההגנה על נישואים.
In support of overturning the Defense of Marriage Act.
הוא אחראי על אכיפת חוק היובש והוא מתעב את הארי דוהרטי.
He's responsible for enforcing Prohibition and he despises Harry Daugherty.
אבל המסמר האחרון היה חוק היובש אצלכם.
But the final name was your prohibition.
אני ראש אכיפת חוק היובש בעיר הזו.
I am the head of prohibition enforcement for this city.
חשבתי שהברחת המשקאות הסתיימה יחד עם חוק היובש.
I thought bootlegging went out with prohibition.
סבא שלי היה בכלא בתקופת "חוק היובש".
My grandfather was in prison during prohibition.
ותהיה חסרת כל ערך אם חוק היובש לא יבוטל.
And worthless if repeal doesn't happen.
אולי זה מהתקופה של חוק היובש, אולי אפילו מתקופת מסילת הרכבת המחתרתית.
It could be from the prohibition, maybe even the underground railroad.
תוכל לדבר בפני הוועדה על דעותיך אודות מצב חוק היובש בעת זו?
Could you speak to the committee concerning your views on the state of Prohibition at this time?
חוק היובש בניו יורק, אלפי אזרחים חוגגים" ...במצעד בירה גדול".ובמהרה
In New York City, thousands of jubilant citizens march in a great beer parade and shortly, 3.2 beer becomes legal.
אני יודע שזה לא מאוד חוקי, אבל אין סיבה להיות אוכף חוק היובש הלילה.
Yes, I know it's not technically legal, but no need to play Eliot Ness tonight.
פעם היה שם את חוק היובש, נכון?
You used to have prohibition in there, right?
כן, כן, אני מאוהב בעלמה לוסי הייל, אבל אביה דוגל בביטול חוק העבדות חלק מקנונית לינקולן
Yes, yes, I am in love with Miss Lucy Hale, but her father is an abolitionist, part of Lincoln's cabal.
בשנת 1920, חוקקו את "חוק היובש" והוציאו מחוץ לחוק את מכירת האלכוהול.
In 1920, they passed the Prohibition Act making the sale of alcohol illegal.
כראש משרד האוצר, הוא אחראי על אכיפת חוק היובש וגם על גביית מס הכנסה.
As the head of the Treasury Department, he's responsible for enforcing Prohibition as well as collecting the income tax.
אבל עד שמישהו יבטל את חוק היובש האכזרי, אני ומר קפונה נצטרך להסתדר עם המצב הקיים.
Volstead Act, both I and Mr. Capone will have to make due.
עם חוק היובש.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 25. מדויק: 3. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo