הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בדבר" לאנגלית

הצעות

826
223
אל תקפוץ למסקנות בדבר משמעות המתקפה.
Don't jump to conclusions about what this attack means.
הלוטוס הלבן תמיד היה בדבר פילוסופיה, יופי ואמת.
The White Lotus was always been about philosophy, and beauty, and truth.
תגידי לאימך לא לגעת בדבר מחוץ לבית.
Tell your mother not to touch anything outside of the house.
נשתף פעולה אבל שלא תיגעו בדבר.
We'll go along with it, but don't touch anything.
אבל מה בדבר המכתב שעדיין זרוק בדירתה של ורוניקה?
But what about the letter that's still lying forgotten in Veronica's hall?
לירות בתותחים הללו לא יועיל בדבר מאשר לזרוע פאניקה ואימה.
Firing those guns isn't likely to achieve anything other than advertising our panic and fear.
והאם אתה סקרן בכלל בדבר הבעיה שיצרת עבורי?
And are you at all curious about the problem of mine that you created?
מדוע הדלת נעולה בכדי שאיש לא יגע בדבר?
Why is the door locked? -So no one can touch anything.
מה בדבר ה "ידידים" שבעולמך האחר?
What about the 'friends' in your other world?
אבל מה בדבר המדפים שהוא עשה בשבילך?
But what about the shelves he made you?
הוא פנה אליי עם סיפור בדבר שתילת הפצצה.
He came to me with the story about planting that bomb.
מה בדבר חברתך קאט מהמכון לבישול?
What about your friend Kat from the culinary institute?
מה בדבר תפקיד למישהו שנולד בניו יורק.
How about a role for somebody born in New York
אסור שיראה כאילו היינו מעורבים בדבר.
Can't let it look like we had anything to do with it.
הם לא יוכלו להאשים אותנו בדבר.
They won't be able to pin anything on us.
מר סופרנו לא נמצא אשם בדבר.
Mr. Soprano has not been found guilty of anything.
קיוויתי שאולי תשנה דעתך בדבר העבודה.
I was hoping maybe you'd changed your mind about the job.
בובי לא יהיה מעורב בדבר מהסוג הזה
Bobby would never be involved in that type of thing.
כמה דורות זוכים בהזדמנות להיות מעורבים בדבר כזה?
How many generations get the chance to be involved in something like this?
את יודעת איך מתחילים בדבר כזה?
You know who would be good at something like that?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2833. מדויק: 2833. זמן שחלף: 171 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo