הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בדיוק את אותו הדבר" לאנגלית

חפש את בדיוק את אותו הדבר ב: הגדרה מילים נרדפות
exact same thing
exactly the same thing
the same exact thing
exactly that

הצעות

מקורות משני צוותים שונים אומרים בדיוק את אותו הדבר?
Sources on two different staffs saying the exact same thing?
עשיתי בדיוק את אותו הדבר שאתה עשית בזמן הזה.
Look, I did the exact same thing you've been doing this whole time.
הייתי עושה בדיוק את אותו הדבר לצ'יפ ג'ונסון.
I would have done exactly the same thing to that Chip Johnson fellow.
תעשה בדיוק את אותו הדבר שעשית כשהייתי מתפלל.
Do exactly the same thing you would do when I was praying.
לינדסי אומרת בדיוק את אותו הדבר עליך גם כן.
Lindsay says the same exact thing about you, too.
האם אתה באמת חושב שכל אחד, שהיה בנעליים שלך, לא היה עושה בדיוק את אותו הדבר?
Do you honestly know anyone that, if they were in your shoes, wouldn't do the same exact thing?
כמה פעמים עשית בדיוק את אותו הדבר לעשרות נשים?
How many times have you done exactly the same thing to dozens of women?
אני בטוחה שהיא מרגישה בדיוק את אותו הדבר.
I'm sure she's feeling exactly the same thing.
אני חושבת שכולם בפארק הרגישו בדיוק את אותו הדבר.
I think everyone at the park felt the exact same thing.
הם רצו קבוצה של בחורים באתר שלובשים בדיוק את אותו הדבר.
They wanted a bunch of guys at the site wearing exactly the same thing.
הם עשו בדיוק את אותו הדבר בפילדלפיה בתחילת השנה.
They pulled the exact same thing in Philadelphia earlier this year.
מנהיגים דגולים רוצים בדיוק את אותו הדבר.
Great leaders want exactly the same thing.
מדריך האימונים שלי בצבא היה אומר בדיוק את אותו הדבר.
You know, my drill sergeant used to tell me the exact same thing.
בתקופה של שנה וכל המקרים:האלה אומרים בדיוק את אותו הדבר
And all these girls' cases are saying the exact same thing:
אבל אם בעלך היה בעמדה שלי, הוא היה עושה בדיוק את אותו הדבר.
But if your husband were in my position, he'd do exactly the same thing.
הוא שירת עם ג'נקינס על הנברינו והוא אומר בדיוק את אותו הדבר.
He served with Jenkins on the Navarino and he's saying exactly the same thing...
אדם בשם האמר אמר בדיוק את אותו הדבר לי היום.
A man named Hamer said the exact same thing to me today.
אחד פגשתי שם בחוץ, חשב בדיוק את אותו הדבר.
The one I met out there, he thought exactly the same thing.
כל מה שרואים, הוא אי-סדר מבולגן ואיכשהו הם מייצגים בדיוק את אותו הדבר.
All you see is a completely scrambled mess, and somehow they're representing exactly the same thing.
כי היו לי אנשים שהתאשפזו בגלל שעשו בדיוק את אותו הדבר.
Because I've had people committed for doing that exact same thing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 134. מדויק: 134. זמן שחלף: 175 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo