הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בדיקה כללית" לאנגלית

חפש את בדיקה כללית ב: הגדרה מילים נרדפות
checkup
כשתסיים כאן, לך לרופא אמיתי ותעבור בדיקה כללית מלאה.
When you're finished here, you should go see a real doctor... and get a complete checkup.
אני מנסה לקבוע בדיקה כללית עבור בעלי.
I'm trying to schedule a physic for my husband.
מותק, מה לגבי בדיקה כללית?
Honey, how about a rain check?
ד"ר לואיס, תוכלי לעשות בדיקה כללית לאחת העובדות?
Dr. Lewis, can you do an employee physical?
המומחים יעשו להם בדיקה כללית על הבוקר.
And the experts can start giving them the once-over first thing tomorrow.
עשיתי בדיקה כללית, והיא בסדר לעת עתה.
I did a primary check, and she's fine for now.
הם עושים בדיקה כללית היום במרפאה.
They're doing checkups in the medical lab today.
אני רוצה לערוך בדיקה כללית רק כדי לדעת עוד משהו.
I like to do a general examination just to know something more.
אתה יודע, רק בדיקה כללית.
You know, just a checkup.
זה רק בדיקה כללית, אתה יודע?
It's just a checkup, you know?
אתה תרצה לעשות בדיקה כללית במחלקה שלך.
You'll want to do a forensic protocol search.
אני רק חושבת שיהיה טוב לערוך בדיקה כללית של הבריאות של ג'רמיין.
I just think it would be good to-to do a general prenatal rundown on Germaine's health.
מר דינג, לא עושה בדיקה כללית?
Mr. Ding, did you have a checkup?
אחר-הצהריים יש לי בדיקה כללית לחודש השביעי.
I Got My 7-Month Checkup This Afternoon.
איזה סוג בדיקה כללית להציג?
Which general probe type is to be displayed?
בדיוק עשיתי בדיקה כללית
I just had a checkup.
זו רק בדיקה כללית.
It's just a check up.
אריץ בדיקה כללית.
I'll get a citywide run.
כשלון באתחול בדיקה כללית.
Test generation failed to initialize.
צוות הגשר, בדיקה כללית.
Cabin crew, cross check.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 25. זמן שחלף: 54 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo