הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בדרך כלל" לאנגלית

חפש את בדרך כלל ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

בדרך כלל, מתאם ה - WiFi תמיד ינסה להתחבר באמצעות הפרופיל האחרון שהיה מחובר.
Usually, the WiFi adapter will always attempt to connect using the last-connected profile.
האפשרויות הזמינות להדפסה במדפסות שאינן מדפסות PostScript תלויות במודל הצבע שבו משתמשת המדפסת, שהוא בדרך כלל RGB.
The options available for non-PostScript printing depend on the color model the printer uses, which is usually RGB.
כאשר Distiller מעבדת קובץ, קביעות הדחיסה של תמונות חלות בדרך כלל על כל הקובץ.
When Distiller processes a file, it normally applies the compression settings to images throughout the file.
אנשים מנסים בדרך כלל לרמות אותי.
DEALER: No, normally people try and short-change me.
זה מה שקורה בדרך כלל כשחולה נרפא
That is what generally happens when a patient is cured.
בדרך כלל אתה עושה דברים מגעילים.
well, generally, you do disgusting, gross things.
בשעת המרת קובצי AutoCAD בודדים, אין צורך בדרך כלל לשנות את גודל העמוד ואת קביעות התוויין.
When converting individual AutoCAD files, you don't usually need to change page size and plotting settings.
אנשים צריכים בדרך כלל כמה משקאות רק כדי לשוחח איתי
People usually need a couple drinks just to get through a conversation with me.
אתה בדרך כלל עונה לשיחות באמצע טיפול?
Do you usually take calls in the middle of a session?
זה אינו דבר ששומעים בדרך כלל בהקדמה
That's not something you usually hear in introductory remarks.
במכוניות כאלה אין אזעקה בדרך כלל?
Don't cars like this usually have an alarm system?
הם בדרך כלל משאירים דלת צדדית פתוחה
They usually do leave, like, a side door open.
בדרך כלל הוא עובד עם סוכנים מיומנים שמוכנים לטיפול כזה
USUALLY HE'S WORKING WITH TRAINED OPERATIVES WHO'VE BEEN PREPARED FOR SUCH TREATMENT
קנדים בדרך כלל הביאו לארה"ב במקום אחר.
Canadians are usually brought into the U.S. in a different place.
בדרך כלל הייתי מאחור בגלל קרסוליים חלשים
I was usually in the back because of my weak ankles.
חשבתי שטום ולילה נוסעים באוטובוס בדרך כלל.
I thought that Tom and Lila take the bus, usually.
בדרך כלל היא לא מעבירה לי דברים כאלו
Usually, she wouldn't even show me something like that.
בדרך כלל האנשים אומרים שהם נלקחו לסנט רוזמרי.
Usually you people say they were taken to St. Rosemary's.
בדרך כלל כשאני שומע אנחה כזאת כואב לי הארנק
Usually when I hear a sigh like that, my wallet hurts.
בדרך כלל צילומים ממצלמת יד יהיה בתנועה.
Normally the footage from a hand-held camera would be in motion.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12835. מדויק: 12835. זמן שחלף: 206 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo