הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בדרך לא נכונה" לאנגלית

חפש את בדרך לא נכונה ב: הגדרה מילים נרדפות
the wrong way
astray
the wrong path
יקירי, אל תבין בדרך לא נכונה.
Darling, don't take this the wrong way.
אתה שולח אותם בדרך לא נכונה!
You're sendin' 'em the wrong way!
תראה אותך מדריך ילדים בדרך לא נכונה.
Look at yourself, leading kids astray.
תביעות שהוא עשה הכי טובות שלו להוביל אותם בדרך לא נכונה.
Claims he did his best to lead them astray.
אבל אם תבחרו בדרך לא נכונה, רק מוות ימתין לכם.
But choose the wrong path and only death awaits.
אני מכה שומר הראש כי מתוך הגנה עצמית, ואני מצטער שהוא מת, אבל הוא בחר בדרך לא נכונה.
I hit that bodyguard in self defense, and I'm sorry that he died, but he chose the wrong path.
הוא הוביל אותו בדרך לא נכונה לא אני
He led him astray, not me.
אני מנסה להגיע ליוג'ין, ואני חושב שאנחנו נוסעים בדרך לא נכונה.
I'm trying to get to Eugene, and I think we've been going the wrong way.
אף אחד לא הוליך אותי בדרך לא נכונה.
Nobody led me astray. I was born this way.
הלכתי בדרך לא נכונה.
I went the wrong way.
הולך בדרך לא נכונה!
Going the wrong way!
הלכנו בדרך לא נכונה.
We went the wrong way.
את צועדת בדרך לא נכונה.
You are walking the wrong path.
נסעתי בדרך לא נכונה לגמרי.
I went completely the wrong way.
אם אנשי יתחילו להאמין שהמגילות הקדושות הובילו אותם בדרך לא נכונה,
If my people start to believe that the Sacred Scrolls have led them astray, there may be violence.
חשבתי שארכב לכאן ונרכבתי בדרך לא נכונה.
Thought I'd cycle in and went the wrong way.
גם אם אני צריך לקבל את סו לטוס ברחבי העולם בדרך לא נכונה כמו סופרמן וזמן הפוך.
I'm going to that 4:30 meeting even if I have to get Sue to fly around the world the wrong way like Superman and reverse time.
השגנו את הראיות בדרך לא נכונה.
We got the evidence the wrong way.
מתברר שניסיתי להרדים אותו בדרך לא נכונה.
Well, apparently, I went about putting him down the wrong way.
אבל אז הבנתי שאני פונה לזה בדרך לא נכונה.
But then I realized I was going about it all wrong.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo