הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בהיסח הדעת" לאנגלית

חפש את בהיסח הדעת ב: הגדרה מילים נרדפות
inadvertently
unawares
absently
מק'פרסון חייב היה להשאיר תמונה של זה בהיסח הדעת דרך הפנינה.
Macpherson must have left an image of it Inadvertently via the pearl.
שהחשמן הטוב הרעיל עצמו בהיסח הדעת?
That the good cardinal inadvertently poisoned himself?
בהיסח הדעת, הוא שוטט לתוך טריטוריית מצוייץ הראש וזה בלתי נסבל.
Inadvertently it's wandered into the fringehead's territory and that can't be tolerated.
כרגע אתה איש חופשי במאת האחוזים, אתה תגיד משהו בהיסח הדעת
"Right now, you're a free man 100%."You say something inadvertently,
ליסה ובלייק הגיעו לכאן בנפרד כדי להרוג את וויילדר, ועל ידי כך, שניהם בהיסח הדעת יצרו אליבי זה לזו.
Lisa and Blake came here separately to kill Wilder, and by doing that, they both inadvertently alibied each other out.
כמדומני שאתה מבלבל בין "מלחמה ושלום"ו "החטא ועונשו" בהיסח הדעת.
I think you have transposed the titles of War and Peace and Crime and Punishment. Inadvertently.
אתה יודע, נוכל להשתמש בהיסח הדעת.
You know, we could use a distraction.
כן, אמריקה הלבנה מצאה בהיסח הדעת דרך להחזיר את העבדות.
Yes, white America had inadvertently figured out a way to bring back slavery.
אם נתחיל להפנות אצבע בכל פעם שמישהו בהיסח הדעת, לא יעבור זמן רב עד שפרנויה חריפה תשרור בספינה.
If we start pointing a finger every time someone gets distracted, it won't be long before outright paranoia starts sweeping the ship.
כאשר בנדיקט פארלי ביקש ממני להחזיר לו את מכתבו, בהיסח הדעת, נתתי לו מכתב מבעל הבית שלי.
When Mr. Benedict Farley asked me to return his letter to him, by inadvertence, I handed to him a letter from my landlord.
סנדי אמר לי כיצד להביס, את אדרנלין קולי ועכשיו רייצ"ל אמרה לי בהיסח הדעת כיצד להביס את האויב השני שלי.
Sandy told me how to beat Vocal Adrenaline, and now Rachel was inadvertently telling me how to beat my other nemesis.
מוות מקרי ובהיסח הדעת, שאמרסון קוד החביא במטרה להגן על חבריו.
An accidental, inadvertent death that Emerson Cod hid in order to protect his friends.
כבודו, ברט ריילי אינו בשליטה, ובהיסח הדעת, הוכחתי את זה.
Your Honor, Brett Riley is not in control, And I just inadvertently proved that.
בהיסח הדעת, כמובן
Inadvertent, of course.
בהיסח הדעת, אבנורמל שגורם לפסיכוזה נכנס דרכו למקלט.
Which inadvertently admitted a psychosis-inducing abnormal into the Sanctuary.
"בוא נקרא לזה"גילוי שבהיסח הדעת
Let's call it an inadvertent disclosure.
והתחילו לבחור בצמחים האינדיווידואליים האלו ובעצם מתגמלים את אלו אשר ישאו את הרווח המירבי בשבילם ולכן, אפילו בהיסח הדעת כאשר כל התהליך הזה התחיל אנשים התחילו לשלוט בטבע
They interrupted the normal environmental cycle and started to select these individual plants and basically rewarding those that were going to be most profitable to them, and so even though it was accidental, once that whole process started, people were starting to control nature.
הם טענו כי שמי הושמט מרשימת הבוחרים בהיסח הדעת.
They claimed that my name had been inadvertently eliminated from the voter registration list.
אבל דין עדיין ראה כוכבים הוא גרד בהיסח הדעת את הפלסטרים על פניו
He scratched absently at the pink flower Band-Aids on his face."
לאחר ראיונות נוספים קצינה זו מסיקה שהפרת תנאי השחרור בערבות, נעשתה בהיסח הדעת
After further interviews, this officer concludes that the bail infraction was inadvertent.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22. מדויק: 22. זמן שחלף: 63 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo