הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בוודאות" לאנגלית

הצעות

160
81
45
הוא ישאיר אותך דרוך, בוודאות.
He'll keep you on your toes, for sure.
הביופסיה תגיד לנו בוודאות מה לא בסדר
The biopsy will tell us for sure what's wrong.
אני הייתי מאמין לבדיקה המאולתרת כי בעלך משקר בוודאות.
I would listen to my homemade test, because your husband is definitely lying.
אני אומר לך זו בוודאות מפת אוצר.
I'm telling you, that is definitely a treasure map.
מכיוון שעכשיו אני יודע בוודאות שישנם עוד.
Because now I know for certain there is more out there.
אנשים שיודעים בוודאות נוטים להיות כמו מר האלפן.
People who know for certain tend to be like Mr. Halpen.
בוודאות הרגשת כלפיו יותר חיבה מאשר אלי.
Interesting. You definitely feel more affection for him than me.
כמו שאמרתי בטלפון זו בוודאות מטופלת שלי.
Like I said on the phone, this is definitely my patient.
גיליתי לילה אחד בוודאות שהיא רצתה שאמות
I found out one night for sure that she wanted me to die.
ובשביל מחפשי הצדק בפנסילבניה יוזמה חופשית היא בוודאות הדרך הנכונה.
And for those seeking justice in Pennsylvania, free enterprise was definitely the way to go.
זה בוודאות הבחור שראיתי יוצא מהחנות.
This is definitely the guy that I saw coming out of that store.
אז הם בוודאות לא מרמים אותי?
So listen, they're definitely not ripping me off?
כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים בוודאות
As we said, we don't exactly know for sure.
תכניסי אותי לקרב הזה הערב ואני אגלה בוודאות.
Get me into that fight tonight and I'll find out for sure.
חבל שאנחנו לא חברים אני אגיד לך בוודאות
Pity we aren't friends Or I'd tell you for sure
לא, הוא בוודאות יהרוג אותה.
No, he's definitely going to kill her dead.
וחוץ מזה נדע ידי האצבע השלישית בוודאות.
And anyway we'll know by the third finger for sure.
אנחנו לא יודעים בוודאות שמרדית' אשמה.
We don't know for sure this is Meredith's fault.
אני אדע בוודאות כשאביא אותו למעבדה.
I'll know for sure when I get him back to the lab.
לא ידעתי בוודאות עד שהתגנבתי למשרד שלו?.
I didn't know for sure until I snuck into his office.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3331. מדויק: 3331. זמן שחלף: 82 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo