הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בוחן" לאנגלית

ראה גם: בוחן פתע
חפש את בוחן ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
quiz
examine
test
examiner
tester
examination
testing examining
trying
checking out
looking at
exploring
studying
reviewing
eyeing
quizzing

הצעות

אז בואו נעשה עוד בוחן קצר כדי לגלות.
So let's do another quick quiz to find out.
בחייך, יש לך בוחן נשמה לקחת
Come on, you got a Soul Quiz to take.
אוקיי, מה הדבר הראשון שאתה בוחן כאשר חוקר רצח?
Okay, what's the first thing you examine when investigating a murder?
הייתי מצונן ואז היה לי בוחן בספרדית.
I had that cold and that Spanish quiz.
ואת זה אני בוחן בעבודות הצילום שלי.
And that's what I look at with my photographic work.
הם מעבירים את הגופה למשרד בוחן רפואי.
They're here to transport the remains to the Medical Examiner's Office.
הוא בוחן רפואי בעיר של הונולולו.
He's a medical examiner with the City of Honolulu.
מה אתה עושה אני בוחן תדרים?
What are you doing? - I'm testing frequencies.
עכשיו אפילו המפכ"ל בוחן את החקירות.
Now, even the Commissioner's Office is looking into the cases.
בוחן שנתתי לתלמידים שלי בזמן שהייתי מורה מחליף.
A quiz I gave my students back when I was a substitute teacher.
תמיד שמרתי עליו כעל אבן בוחן פרטית.
I've always kept it as kind of a private touchstone.
שטח וסביבתה אינם הדבר היחיד שאתה בוחן.
Space and surroundings aren't the only thing you're assessing.
אני בוחן כימיקל שמונע משמפו לגרות את העיניים.
Quiet, I'm testing a chemical that stops shampoo from irritating the eyes.
כל מה שאנו עושים בוחן את הסוגיות העיקריות בעולם.
Everything we do looks at the major issues in the world.
הפרש בין מאזן בוחן כולל העברה וההשתתפות של החשבון
Difference between trial balance incl. transfer and the contribution of the account
הוא בטח בקצה השני של העולם בוחן מולקולות.
Probably on the other side of the world studying molecules.
אני רק בוחן מה שאתה אומר.
I'm only exploring what you have said.
בדרך כלל כשאני בוחן פצעים, של גולשים שאכלו אותה במערבולת
Usually when I inspect lacerations of surfers who eat it at the Vortex,
מה, לא ידעתם שורון בוחן אותנו?
What, you didn't know Verone was testing us?
תרצה לראות ווידאו שלך בוחן את הבנות?
Would you care to look at a video of you checking out the girls?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1101. מדויק: 1101. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo