הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בוליון" לאנגלית

bullion
חשוב לדעת גם האב הקדום של משפחת בוש, גודפרי דה בוליון, היה טמפלר בעצמו.
It's important to note as well that the Bush family's ancestor, Godfrey de Bouillon, was a holy Templar himself.
מר בוליון לא בוטח בבנקים.
Mr Bullion does not trust banks.

תוצאות נוספות

תבדקו את ההרשמה בגליון בלובי לפעילויות חדשות, מר בולטון
Check the sign-up sheets in the lobby for new activities, Mr, Bolton,
דוח PivotTable בשם זה קיים כבר בגליון היעד.
A PivotTable report with that name already exists on the destination sheet.
ל - Excel אין אפשרות לייבא נתונים בגליון עבודה מוגן. נא בחר נתונים בגליון עבודה שאינו מוגן.
Excel cannot import data on a protected worksheet. Please choose data on an unprotected worksheet.
רק שינויים שנשמרו יופיעו בגליון ההיסטוריה.
Only changes which have been saved can be listed on the history sheet.
נקודת נתונים תואמת לנוסחה בגליון מאקרו.
Data point corresponds to a formula on a macro sheet.
אתם יכולים לראות ששלושה ביליון חסרים כאן
You can see that it's like three billion missing here.
כשנולדתי, אוכלוסית העולם הייתה 3.5 ביליון אנשים
When I was born, the world's population was 3.5 billion people.
בחר טווח יחיד בגליון העבודה של Excel.
Select a single range in the Excel worksheet.
בחר יותר משורה אחת בגליון העבודה של Excel כאשר שורת הנתונים הראשונה מכילה כותרות של עמודות.
Select more than one row in the Excel worksheet when the first row of data contains column headings.
הם גוף של אסטרואידים מעגל היקום אחת 123 ביליון שנה
They are a body of asteroids that circuit the universe once every 12.3 trillion years
פרובישר שווה יותר משניים וחצי ביליון דולר
Frobisher's net worth is upward of two and a half billion dollars.
הנערה הצעירה שתמונתו שאתה שומר בתליון שלך.
The young girl whose picture that you keep in your locket.
שליש מאוכלוסיית העולם שני ביליון איש בדרך לקפוץ
One third of the world's population, two billion people, ready to jump.
אבל כולם כאן בשביל לזכות במליון.
But, everyone is here to win $1 million.
אני מצפה בכליון עיניים לפוצץ דברים בשבילך, אדוני
I'm looking forward to blowing something up for you, sir.
נבקש מהעולם כופר של מאה ביליון דולר!
We hold the world ransom for... one hundred billion dollars!
שווה חצי ביליון דולר ברחובות ניו יורק
Worth half a billion dollars on the streets of New York.
ליידי בולטון, המשרתת והגבר כולם נמצאו יחדיו.
Lady Bolton, her maid and the man, all discovered together.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1305. מדויק: 2. זמן שחלף: 227 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo