הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בולע לי" לאנגלית

לראות אותו - אמא, הוא בולע לי את כל הפרצוף?.
See it? Mom, it's swallowing my whole face.
אמא, הוא בולע לי את כל הפרצוף איך אפשר לא לראות אותו?
How can you not see it?

תוצאות נוספות

לווייתן ברודה בולע 10,000 דגים בלגימה ענקית אחת.
The Bryde's whale takes in 10,000 fish in one giant mouthful.
שהוא בולע לפני שהגוף מתמוסס לחלוטין.
Which he ingests before the rest of the body dissolves entirely.
המלחמה יורקת אלימות מלמעלה ובית הקברות החולי בולע הכל.
War spits out its violence overhead, and the sandy graveyard swallows it up.
עכשיו אני בולע קוקטייל כדורים שלוש פעמים ביום.
Now I am choking down a cocktail of pills three times a day!
יום בולע לילה ולילה בולע יום.
Day swallowing night and night swallowing day.
מי טורח לבשל אותם אני בולע אותן קפואות?
Who bothers to cook them? I suck them frozen.
נכון, אני בולע אותה, בובי
Right. I'm swallowing it, bobby.
למה זה בולע את כל הלוויינים?
Why in the hell is it eating up all the satellites?
אתה בולע 60 גלולות, זה לא תאונה.
You swallow 60 pills, that's not an accident.
המספר הממוצע של חרקים שבארי בולע ביום של ריצה.
The average number of bugs Barry swallows in a day of running.
לו ידעתי שאת מחכה הייתי בולע את הלזניה שלמה.
If I knew you were waiting, I would have swallowed that lasagna whole.
עצרתי לרגע כדי להסתכל על בולע הלהבות.
I stopped for a minute to look at the fire-eater.
ועכשיו אני בולע", חמישה תריסרי ביצים
And now that I'm grown I eat five dozen eggs
הוא יודע מה לעשות כשאני בולע את הלשון.
He knows what to do when I swallow my tongue.
מישהו באמת בולע בחיפזון את החשמל, אדוני.
Someone's really gobbling up the juice, sir.
[בולע] אמרת שאתה תמיד יהיה נכון
[Gulping] You said you'd always be true
[בולע] אתה לוקח סיכון עצום.
[Gulping] You're taking an enormous risk.
הוא היה מתנקש בשרות הממשלה, והוא בולע וויטמינים
He was a murderer to the coin of the government, and it takes vitamins.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 330. מדויק: 2. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo