הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בורחים" לאנגלית

flee
running away run away fleeing escape getting away escaping
gotten away
eloping
get away
ran away
escaped
הם בורחים להרים כשהם צריכים לעמוד ולהילחם.
They flee to the mountains when they should stand and fight.
הם בורחים מעבר לגבולות כמו זה.
They flee across borders like this one.
אנג, חשבתי שאנחנו בורחים מהפיראטים!
Aang, I thought we were running away from the pirates!
היינו עולים על מעבורת, אנחנו בורחים
We would getting on a ferry, we are running away
מה קורה אם אנחנו לא בורחים?
What happens there when we don't just run away?
אנשים בורחים ממך כשאת מדברת אליהם.
People run away from you when you talk to them.
זאבים פשוט בורחים אם צועקים עליהם.
Coyotes, they just run away if you yell at them.
אנחנו אפילו לא בכיתה והתלמידים שלי בורחים ממני.
See, we're not even in class, and still my students run away from me.
אלסקה איננה המקום אליו בורחים מצרות העולם.
Alaska is not a place to run away from the world.
ראיתי את בירגיט ואת יון ברת'לסן בורחים מהתקשורת בטירה.
I saw Birgitte and Jon Berthelsen running away from the media in the Castle.
כולם בורחים ממני בגלל שאני עיוור.
They all run away from me because I'm blind.
תוכלי לראות את הלוחמים האכזריים ביותר בורחים ממך
You will see the fiercest warriors flee your presence.
בגלל זה כל הנשים שלו והכלבים שלנו בורחים.
That's why all his wives and our dogs run away.
גברת, לא בורחים מזירת פשע!
Lady, you don't just run away from crime.
רק לוחם יחפש זאת בזמן שאחרים בורחים.
Only a warrior would seek that which others flee.
אני חושב שלפעמים בורחים רק כדי שמישהו יחפש אותך.
Sometimes I think you just run away just so someone will come looking for you.
וכך יצאנו, בורחים מהבעיות שלנו.
Off we went, running away from our problems.
אנחנו פשוט לא יכולים כל זמן בורחים ממנו.
We just can't keep running away from it.
למה הגברים כל הזמן בורחים ממני.
Why do men keep running away from me?
את יודעת, אנשים בורחים מהקו הזה שבין חיים ומוות.
You know, people run away from this line between life and death.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1067. מדויק: 1067. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo