הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בזה" לאנגלית

הצעות

2688
1510
1289
1146
1099
657
648
567
טרי ואני היינו שותפים בזה מהתחלה.
Terry and I have been partners in this from the start.
יש אנשים במרכז שיתעניינו מאד בזה.
There are people at Center who'd be very interested in this.
יש משהו בזה שהולכים לעבודה שגורם לך להרגיש כאילו...
There's something about going to work that makes you feel like you're...
Intel גם אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול בזה.
Nor does Intel make any commitment to update the information contained herein.
מי כל-כך חשוב שאת לא יכולה להיות איתי בזה בזה למשך חמש דקות מבלי לשלוח הודעות?
Who's so important that you can't be present with me on this for five minutes without exchanging texts?
משתמשים בזה בצורה מסויימת בסיפורי רשת מפורסמים של צרכנים, כמו Digg, שאני בטוח שכולכם שמעתם עליו.
This is used in some sort of famous consumer web stories, like Digg, which I'm sure you've all heard of.
אפילו ראיתי שהשתמשו בזה כלול תרנגולות.
I've even seen it used for a chicken coop.
הבה נסתפק בזה שנאמר שהרגשנו קצת מוצפות בטסטוסטרון.
Well let it suffice to say that we felt a bit overwhelmed with testosterone.
ורבים מאיתנו כאן מעורבים בזה עמוקות.
And many of us here are deeply involved in that.
ואני רואה בזה בעיה אמיתית בעתיד.
And I see that as a real problem going forward.
והאנשים שלי ואני נטפל בזה בדרך שלנו
And my men and I will handle it our way.
מציאת ילדים פגועים, בזה הם טובים
Finding vulnerable kids is what these guys are good at.
לא חייבים לשחק בשביל להתעניין בזה.
You don't have to play the game to be interested.
אתה עדיין רוצה להמשיך בזה פרנק?
You still want to go on with this, Frank?
הוא הוציא ממני הבטחה שאשתמש בזה לכנסיה.
He made me promise that I would use it for the church.
את חייבת להיות בטוחה, לפחות בזה
You must be sure, at least, of this:
כחובב צפרדעים אתה בטח מבין בזה.
Being a frog aficionado, you must know all about that.
יש בזה יותר מזה הייתי איתו באותו יום
There wasmore toit thanthat, I was with him that day,
אתה מוכרח להודות שאני משתפרת בזה.
You have to admit, I am getting better at this.
קאבוונוב חושב שבטח יש לי משהו בזה
Kavanaugh probably figures I had something to do with it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56158. מדויק: 56158. זמן שחלף: 239 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo