הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: בחודש יוני
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בחודש" לאנגלית

month
8th
the 14th
23rd
15th
pregnant
monthly
18th
7th
27th
12th
10th
March

הצעות

דיברנו על זה כשיצאנו בחודש שעבר.
We talked about that, when we dated last month.
קרול ובעלה נוסעים לניו-יורק בחודש הבא.
Well, Carol and her husband are going to New York next month.
סידארתור עורכים מופע פרידה בניו-יורק בחודש הבא.
Sidarthur's having a farewell concert in New York next month.
רובי קרוננברג וג"ק דלוריאן היו בקשר קרוב בחודש וחצי האחרונים?
Robbie Kononsberg and Jack Delorean were in close contact for the last month and a half?
שלי לפחות עד לאחר האחד בחודש.
I bring my lunch at least until after the first of the month.
בחודש שעבר מעדתי על המדרכה וסדקתי צלע.
Last month, I tripped on the sidewalk and I cracked a rib.
חייבתי 100 שעות לשבוע בחודש הראשון שלי בפירמה.
I billed 100 hours a week my first month at the firm.
היה תורי להיות הראש בחודש הבא.
It was my turn to be main head next month.
סידרתי לסבתא שלו ארון טוב בחודש שעבר.
I set up his grandma with a nice coffin last month.
הפנטגון רוצה להציג אותו לתקשורת בחודש הבא, באיטליה.
The Pentagon wants to unveil it for the news media next month in Italy.
בחודש שעבר שלחתי בטעות $600 לטאליבן.
Last month, I accidentally sent $600 to the Taliban.
אני נקי עשיתי מקלחת בחודש האחרון!
I'm clean, I took a shower last month!
בחודש שעבר חברה ואני הלכנו לאחד החדש בצ'רלסטון.
Last month a girlfriend and I went to the new one in Charleston.
בחודש שעבר כשיצאת עם הבחורה ההיא, סטייסי
Last month, we went to Mastro's with that girl Stacy.
אז תרצי לקבוע תור בחודש הבא?
So, would you like to schedule an... an appointment next month?
בחודש הבא, תעברי להודו ותתחתני.
Next month, you'll move to India and get married.
בחודש שעבר אן-אס-אי נתנו הוראה לפתוח אותו
Last month, NSA was given orders to resurrect it.
כשנסעתי לעיר בחודש שעבר לבקר את הדודים שלי.
When I went to the city last month to visit my cousins.
כנראה אחרי שמרטי קאנון יעזוב בחודש הבא.
I don't know. I guess after Marty Cannon leaves next month.
בחודש שעבר גילינו כיצד לפרוץ לך לעסק
Last month, we figured out how to break into your business.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5011. מדויק: 5011. זמן שחלף: 211 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo