הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בחיי היום יום" לאנגלית

חפש את בחיי היום יום ב: הגדרה מילים נרדפות
in everyday life
everyday lives
in my daily life
assisted-living
בחיי היום יום, אלן משתמש בידו השמאלית.
In everyday life, Allen uses his left hand.
נושא החל להסתמך על המהירות שלו בחיי היום יום, באמצעות הכוחות יוצאי דופן שלו כדי לפתור את הבעיות רגילות...
Subject has begun relying on his speed in everyday life, using his extraordinary powers to solve ordinary problems...
זהו נושא שקיים בחיי היום יום שלנו.
That's an issue in our everyday lives.
ואתם יכולים בוודאי לחשוב על עוד דוגמאות בחיי היום יום שלכם.
And you can probably think of many, many more in your own everyday lives.
וזה לא בדיוק המידע לו אנו זקוקים בכדי להתנהל בחיי היום יום, בכדי להבין כיצד עלינו לקחת חלק בדמוקרטיה, ובחינת הקורה סביבנו.
And this isn't really the information you need to operate in everyday life and figure out how to participate in this democracy and determine what's going on.
והדיכוטומיה הזו ניכרת בחיי היום יום שלו.
And this dichotomy may be evident in his everyday life.
דברים כאלו רואים בסרטים לא בחיי היום יום.
You see stuff like that in the movies, not in person.
אני עומדת להראות לכם כיצד הטרור פועל בחיי היום יום שלנו.
I'm going to show you how terrorism actually interacts with our daily life.
רנדי הרגיש לפעמים לכוד בחיי היום יום שלו.
Randy sometimes felt trapped in his day-to-day life.
הוא מציב כמטרה אנשי עסקים חסרי כל הנאבקים בחיי היום יום שלהם.
He's targeting down-and-out businessmen struggling in their everyday life.
זה נראה לי שזה משהו משותף בחיי היום יום שלהם
It would seem to me that's a component of their daily life.
הטכנולוגיה בקושי נגעה בחיי היום יום של מירה דבי.
Technology has barely touched Mira Devi's daily life.
הן יכולות למקד את האנרגיה הפיזית שלהן לחפצים בחיי היום יום שלנו.
They can fuse their psychic energy into objects in our everyday lives.
ריצ'ארד אנג'לו רצה להיות גיבור כי בחיי היום יום שלו הוא היה אף אחד.
Richard Angelo wanted to be a hero because in his everyday life, he was a nobody.
הוא טוב בחיי היום יום כל כך צעיר.
So young, but so precocious these days.
מה שחשוב הוא איך אתה מתרגם את זה למעשים בחיי היום יום.
What matters is how you put it into practice in your life.
אבל בחיי היום יום, זה משפיע על אי היכולת לשלוט בתגובות שלו.
But in day-to-day life, unable to control his reactions.
מה שאומר שהוא לא מרגיש חשוב בחיי היום יום.
Which could mean he doesn't feel very important in his everyday life.
בוסטון רוב הוכיח את יכולתו לתרום לשבט שלו לא רק באתגרים אלא גם בחיי היום יום במחנה
Boston Rob has proven his ability to help a tribe not only in challenges, but in camp life.
בחיי היום יום שלהם?
But how do I use zinc oxide?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo