הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בחינוך" לאנגלית

upbringing
in education
educating
schooling
ed

הצעות

פיונה, אני לא אשם בחינוך שלי
Fiona, I can't help my upbringing.
אם כי אולי יש יותר בחינוך שלה ממה שנראה לעין.
Though maybe there is more to her upbringing than meets the eye.
היא משתתפת בקורס בחינוך לתואר שני.
She's taking this course in education for her master's.
אבל ספרי לימוד ברשיון פתוח הם הדבר הגדול הבא בחינוך.
But freely licensed textbooks are the next big thing in education.
אני חושבת שיש תועלת בחינוך שני המינים בנפרד.
I think there's a benefit to educating the genders separately.
חשוב ביותר, אנחנו משקיעים בחינוך.
Very importantly, we put it in education.
עבור כך זכיתי ללוח גדול - איש השנה בחינוך.
For that I won a big old plaque - Man of the Year in Education.
אבל אם תשקיעו בחינוך, נוכל לשנות את אפריקה.
But if you invest in education then we'll be able to change Africa.
אחד מהשינויים האמיתיים יהיה לחדש מהיסוד בחינוך.
One of the real challenges is to innovate fundamentally in education.
השקעות בחינוך מגדילות את אספקת הרעיונות החדשים.
Investments in education are increasing the supply of new ideas.
כך שהדמוקרטיה מעודדת ממשלות להשקיע בחינוך.
So democracy is encouraging governments to invest in education.
הוא כנראה היזם החברתי הכי יוצא דופן בחינוך בעולם.
He's probably the most remarkable social entrepreneur in education in the world.
זה יכול להיות סביבתית, בכספים, בחינוך הילדים.
This can be in environment, in finance, in education of children.
בדיוק קיבלתי תואר בחינוך, מאוניברסיטת טאפטס ואתם הכיתה הראשונה שלי.
I just got my masters in education from Tufts University, and you are my first class ever.
אבל המשפחה שלי לא מאמינה בחינוך שוויון זכויות לנשים.
But my family doesn't believe in education and equal rights for women.
ובכן, אני יכול לראות את היתרונות בחינוך ולמידה,
WELL, I CAN SEE THE BENEFITS IN EDUCATION AND LEARNING,
חוקרים מסוימים סוברים שהתשובה טמונה בחינוך.
Some scholars say the answer lies in education.
איך יכולה קריירה בחינוך לשלם על כל זה?
How could a career in education pay for all this?
בגלל זה יש לך עניין פתאומי בחינוך.
That's why you have this sudden interest in education.
אז אתם רואים, ישנם דברים שאנו משועבדים להם בחינוך.
But, you see, there are things we're enthralled to in education.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 311. מדויק: 311. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo