הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בחלק" לאנגלית

in the part in some on the section
portion
side
share
end
upper

הצעות

546
283
129
68
אנחנו בחלק של מדיניות החוץ בעימות.
We are in the foreign policy portion of this debate.
כרגע אתם בחלק, הפחות מאוכלס של הבניין
Right now you're in the least populated area of the building.
אתה מתעניין בחלק מסוים של מכונית?
Any part of car mechanics you're interested in, as it goes?
הם נגסו בחלק מהעצמות ברגליים שלי.
They chewed through part of the bone in my legs.
שאריות של חומר מסרטן נמצאו בחלק מהדירות.
Traces of cancerous stuff have been found in some of the apartments.
משרה אותו בחלק טריאקי עם אורז ושעועית בצד.
Marinate it in some teriyaki with some rice and beans on the side.
אני בא מאיזור מרוחק בחלק הצפון-מערבי של המדינה.
I come from a region in the remote northwest part of the country.
קפטן, הרגל שלי נתקעה בחלק מהשברים.
Captain, my foot is caught in some of the wreckage.
בחלק מהתמונות של גוגל כריסטה באירוע שטיח אדום.
In some of the Google photos of Christa at a red carpet event.
בחלק מהתצלומים היא רק ילדה קטנה.
In some of those, she's just an infant.
וזה בדיוק מה שאנו מוצאים בחלק מהאנשים האלה.
and this is exactly what you find in some of these people.
בחלק מהמקרים הם השמיטו את ההצהרות.
In some of my cases, they dropped the charges.
אינני בקיא בחלק זה של הנושא.
I'm not familiar with this part of the subject.
ייתכן שתרצו להשתמש רק בחלק מתמונת Photoshop בשעת הדפסתה או מיקומה ביישום אחר.
You may want to use only part of a Photoshop image when printing it or placing it in another application.
יש עדויות לנוזלי-גוף בחלק מהתחתונים האלה.
There's evidence of bodily fluid in some of these undergarments.
התחלתי כבר לשים לב לכמה מוזרויות בחלק מהפרטים העדינים.
I've already started to notice some quirks in some of the finer details.
הוא התקבל בחלק קרבות כשהוא היה צעיר.
He'd gotten in some fights when he was younger.
אנחנו לבד, בחלק לא נודע של הגלקסיה.
We're alone in an uncharted part of the galaxy.
ירי בחלק צלילה נמוך בחלק הגרוע ביותר של פריז?
A shooting in some low dive in the worst part of Paris?
הוא לא היה מעוניין בחלק הפיזי.
He just wasn't very interested in the physical part.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2905. מדויק: 2905. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo