הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בטוח" לאנגלית

חפש את בטוח ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

3418
2267
991
האם אתה בטוח שברצונך לחסום מכשיר זה לסינכרון עם Microsoft Exchange?
Are you sure you want to block this device from synchronizing with Microsoft Exchange?
ניתן רק להיות בטוח שההשתנות תהיה שונה.
All we can be sure of is the variability will be different.
מציין אם הפקד בטוח להפעלה ב - SharePoint.
Specifies whether the control is safe to run in SharePoint.
כמייקל ויילנד, ידעתי שתהיה בטוח בטוח?.
As Michael Wayland, I knew you'd be safe.
העתיד לא תמיד בטוח, ואתה יודע זאת
The future isn't always certain, and you know that. Look, guys,
מכיוון שהייתי בטוח שאין לך סיכוי להכות אותי.
'Cause I was certain you'd have no chance of hitting me.
המערך מכיל סוג נתונים שלא ניתן להעביר למערך בטוח.
The array contains a data type that cannot be transferred to a safe array.
וכל בניין שהם יבנו מעכשיו יהיה בטוח.
And every building that they build going forward will be safe.
פעיל ישראלי: הייתי בטוח שכולנו נמות.
Israeli Activist: I was sure we were all going to die.
אני בטוח שהופתעת לשמוע על נישואי.
I'm sure you were surprised to hear of my marriage.
כל ההגדרות יאופסו האם אתה בטוח?
All configuration settings will be reset. Are you sure?
כל המשתמשים המרוחקים ינותקו אתה בטוח?
All remote users will be disconnected. Are you sure?
נגיע למרחק בטוח ונשגר את הטילים.
Let's get to a safe distance, launch the missiles.
אני בטוח שאני יכול למצוא מתנדב.
Well, I'm sure I could find a volunteer.
ליילה מתאמצת למצוא שקט מקום בטוח להיות לבד.
Layla struggles to find a quiet, safe place to be alone.
אתה בטוח, כי הם רקנתנולנואתזה...
Are you sure, 'cause they just gave us this...
אני לא בטוח שזו הייתה מחמאה?
I'm not sure that was meant as a compliment.
אך אינני בטוח כיצד הגעתי למיטתי.
Though I'm not sure how I found my bed.
מסע בטוח במסעותייך עד מסענו האחרון לאדמה.
Safe passage on your travels until our final journey to the ground.
אני בטוח שמכרתי גלידה לשלושת הילדים.
I'm sure I sold ice cream to all three of those boys.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 70014. מדויק: 70014. זמן שחלף: 251 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo