הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בטירוף" לאנגלית

insanely
madly
as hell
like crazy
like hell
incredibly
wildly
frantically
wicked
insane
madness
super
totally
extremely
as fuck

הצעות

שבמקרה שוות בטירוף ומרוויחות מיליוני דולרים.
Who happen to be insanely hot and make millions of dollars.
לפעמים משתלם להיות יסודי בטירוף ואובססיבי.
Sometimes it pays to be insanely thorough and obsessed.
תגידי לי שאת מאוהבת בטירוף במישהו.
Tell me that you're madly in love with someone.
אתה אמור להיות בטירוף מאוהב בה.
You're supposed to be madly in love with her.
אני שיחקתי ברומא בשנת 83.רומא יקרה בטירוף
I played Rome in '83. Rome's expensive as hell.
יש לנו שלוש בנות בשבט שלנו שהן לוהטות בטירוף!
We've to the three girls on our tribe that are hot as hell.
בבת אחת היינו בטירוף תקנה באהבה.
All at once we were madly, hopelessly in love.
אוטני מחליט איזה סוכנות ריגול תקבל את החוזה המשתלם בטירוף של האו"ם
Utne decides which spy agency... gets the insanely lucrative UN contract.
אתם יודעות, אבא שלכם היה קנאי בטירוף
You know, your father used to be insanely jealous.
בשלב זה הלנה מאוהבת בטירוף!.
Helena is madly in love at this point!
לא, זה סוללה חזקה בטירוף.
No, it's an insanely powerful battery.
זה, כמו, נמוך בטירוף.
It's, like, insanely low.
קוקה-קולה בטירוף בטוויטר על זה ואז המארח שאל את הקהל...
Coke madly tweeted about it and then the host asked the audience...
אני מרגישה שכבר עכשיו אתה עובד קשה בטירוף.
I feel like you've already been working insanely hard.
ובכל פעם שהוא בסביבה, אתה נראה קנאי בטירוף.
And every time he's around, you seem insanely jealous.
תביני, היינו צעירים כשנפגשנו, התאהבנו בטירוף.
Look, we were young when we met, fell madly in love.
ריקוד המלחמה שלי גורם לי להילחם בטירוף.
This-a war dance I'm doin' makes me fighting' mad
אני ניסיתי בטירוף להרחיק אתכם משם.
I was trying like hell to keep you away from it.
נשאיר אותם בטירוף הזה אם זהו רצונם.
Leave them to this madness if that's what they want.
אבל תחת נצחון, זה מסתיים בטירוף.
But instead of his triumph, it ends with his madness.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1748. מדויק: 1748. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo