הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ביורוקרטית" לאנגלית

bureaucratic
מוות בשבילך אל"מ הוא בעיה ביורוקרטית.
Death for you is a bureaucratic problem.
מה שאתה מנסה להציג, כדאגה ביורוקרטית
What you're passing off as bureaucratic concern
מה שאתה מנסה להציג, כדאגה ביורוקרטית נראה דומה מאוד לנקמנות אישית.
What you pass off as bureaucratic concern looks like a personal vendetta.
ו לדחות את למציאת תרופה כדי לעקוב אחר הנחיות הממשלה, כי הם יותר מדי זהיר ו עוכבה על ידי סחבת ביורוקרטית?
And to hold off on finding a cure to follow government guidelines that are overly cautious and stalled by bureaucratic red tape?
הדבר העיקרי הוא התרבות של תקן-את-זה-מקומית, שזה נפלא משום שזה אומר שהמוצר שלך או השירות לא צריכים לעבור דרך מערכת ביורוקרטית ענקית בכדי לקבל תיקון.
The main thing is a fix-it-locally culture, which is fantastic because it means that your product or your service doesn't have to go through a huge bureaucratic system to get it fixed.
הקשיבי לי, ביורוקרטית בכלוב, אני לא צריך...
Listen, you bureaucratic cage jockey, I don't need...
אני פשוט מגיב לתאונת רכבת ביורוקרטית שתבוא אחרי-כן.
I'm simply reacting to the bureaucratic train wreck that's to follow.
על מה אתה מדבר, היא ביורוקרטית?
ERIC: What are you saying?
אחרי שנים ארוכות של סחבת ביורוקרטית,
After unraveling years of red tape...
כי יש לי הרבה סחבת ביורוקרטית, פיליפ.
Because I got a lot of red tape, Phil.
וכפי שאתם יודעים, יש לי שמונה שנות ניסיון בפתרון מחלוקת ביורוקרטית כזאת.
And, as you know, I have eight years of experience resolving this type of bureaucratic dispute
זאת הייתה טעות ביורוקרטית של אחד המפקחים ש...
It was a bureaucratic error by a supervisor.
למה זה לא היה רשום טעות ביורוקרטית?
Why wasn't it in the system?
התרשמתי שזה כרוך בהרבה סחבת ביורוקרטית.
It sounded like there was a lot of red tape involved.
לא יהיה קשור אליכם זאת הייתה טעות ביורוקרטית...
וכל הסחבת הביורוקרטית בעולם לא תגן עליך.
And all the red tape in the world won't protect you.
הבחור הוא בורג קטן בשרשרת הביורוקרטית.
הוא נקרא: המכונה המנהלית הביורוקרטית.
It's called the bureaucratic administrative machine.
בתי הספר ייצרו את האנשים, שבתורם יהפכו לחלקים במכונה המנהלית הביורוקרטית.
The schools would produce the people who would then become parts of the bureaucratic administrative machine.
אם תחליט לרדוף אחרי, אוליביה דאנהם, אתה רודף אחריי וכל הסחבת הביורוקרטית בעולם לא תגן עליך.
You decide to go after Olivia Dunham, you're going after me, and all the red tape in the world won't protect you.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30. מדויק: 30. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo