הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ביחסי שמות פרטיים" לאנגלית

אתה ביחסי שמות פרטיים עם הגרים?
You're on a first-name basis with the Grimm?

תוצאות נוספות

אני אוהב להיות על בסיס שמות פרטיים עם ג'נטלמן.
Well, I love being on a first-name basis with a gentleman.
שמות פרטיים שונות אבל מאותה משפחה עם סיפור זהה לספר.
Different first names but same family... with one story to tell.
אז אין שמות פרטיים בעולם שלך?
Well, they don't have first names in your world?
שמות פרטיים של מורים תמיד מצחיקים.
Teachers having first names was always funny!
יש לי אסופה מרשימה של שמות פרטיים.
I have a very impressive array of first names.
אסור לדבר על עבודה ורק שמות פרטיים
No talk about work, and first names only.
אנחנו מכירים כאן על בסיס שמות פרטיים.
We go by first name basis around here.
זה כמו שני שמות פרטיים מצורפים.
It's like two first names put together.
מתקשר לאיש המסתורי בעל שני שמות פרטיים.
Okay, jumping on it.Calling the mysterious man with two first names.
אנחנו על בסיס שמות פרטיים עכשיו שהוא הצהיר על אהבתו לי.
We're on a first-name basis now that he's declared his love for me.
אז יש לו שני שמות פרטיים.
So he has two first names.
בנוסף, שמות פרטיים עלולים להיות מוצגים באותיות קטנות.
In addition, proper names may become lowercase.
נאמר לי לא לסמוך על בנאדם עם שני שמות פרטיים.
I was told never to trust a man with two first names.
שני שמות פרטיים, בדיוק כמו אימא שלך.
Two first names, just like your mother.
אני מכיר את חלקם, אבל רק שמות פרטיים.
I know some of them, but just their first names.
בזיט ואמג'ד הם שמות פרטיים, שמות פרטיים פקיסטנים.
And Basit and Amjad are first names, Pakistani first names.
את עובדת עליי זה עובד כרגע רק על שמות פרטיים.
You messing with me? Well, it only does first names right now.
מי ארר זה שהולך למות לא הרבה, שם משפחה מור ותחילת שמות פרטיים בי ואם
Errr the one that is going to die Not a lot, last name Moore, initials BM.
על בסיס שמות פרטיים אבל תגיד לי באיזה רכב הם.
But you tell me what they're driving, my people will find it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53. מדויק: 1. זמן שחלף: 216 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo