הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ביטול" לאנגלית

חפש את ביטול ב: הגדרה מילים נרדפות
cancellation
annulment
abort
abolition
revocation
undoing
override
reversal
dismissal
retraction
cancelation
canceling disable eliminating
cancelling
turning off

הצעות

31
האם ברצונך למחוק אירוע זה ולשלוח ביטול למשתתפים?
Do you want to delete this event and send a cancellation to the participants?
ביטול שיחה מאובטחת אינו מותר באיגוד.
A secure conversation cancellation is not allowed by the binding.
לג"ק מק'קאן יש את הזכות המלאה לערער על ביטול נישואיו.
Jake mccann has every right to contest the annulment of his marriage.
תגיד לכריסטופר סליחה שלא אגיע לשימוע ביטול הנישואים שלו.
Tell Christopher I'm sorry I can't make his annulment hearing.
עקב ביטול משתמש אין אפשרות להמשיך את ההפעלה האמינה.
Due to a user abort the reliable session cannot continue.
הרוסי בנה לי תיבת ביטול גל.
I had the Russian build me a wave cancellation box.
ביטול - שורת יומן לא נוצרה.
Cancellation - journal line has not been created.
האם העסקה היא ביטול של התאמה קודמת?
Is the transaction a cancellation of a previous adjustment?
אני שמחה לעזור לך להשיג את ביטול הנישואים שלך.
I'm glad to be helping you get your annulment.
הגדרת מדיניות זו מכילה הגדרות להפעלה או ביטול של פקדי ActiveX.
Contains settings to enable or disable ActiveX controls.
יש לקרוא לפעולת השירות InitializeRelatedCollection רק כדי לאתחל EntityCollection חדש במהלך ביטול עריכה בסידרה של גרף אובייקט.
The InitializeRelatedCollection method should only be called to initialize a new EntityCollection during deserialization of an object graph.
ביטול הרישום להתראות טופולוגיה של Exchange נכשל.
Failed to unregister for Exchange topology notifications.
מספר אירועי ביטול של אובייקטי ExRpcConnection.
Number of ExRpcConnection objects disposal events.
יש לציין סיבה בעת ביטול הזמנת השירות
A reason must be specified when the service order is cancelled
עם ביטול הבחירה באפשרות זו, InDesign שומר את קישורי OPI, אך אינו קורא אותם.
When this option is deselected, InDesign preserves the OPI links but does not read them.
כדי לבטל הקש על Escape או לחץ על לחצן ביטול.
Press Escape or press the Cancel button to abort.
ערך שמציין אם ביטול דחיסת HTTP (gzip/deflate) מופעל במחשב הלקוח.
A value that indicates whether HTTP decompression (gzip/deflate) is enabled on the client.
האובייקט BaseUriWithWildcard מכיל שדות לא חוקיים אחרי ביטול עריכה בסידרה.
The BaseUriWithWildcard object has invalid fields after deserialization.
לא ניתן לשנות ChangeBatch לאחר שעבר ביטול עריכה בסידרה או לאחר גישה למאפיין LearnedKnowledge.
Can not modify a ChangeBatch once it is deserialized or LearnedKnowledge property is accessed.
סוג זה של ביטול מאגר סדרות אינו נתמך. השתמש במאגר שהוחזר על-ידי פעולת השירות CreateStore.
This type of serialization store is not supported. Use a store returned by the CreateStore method.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1945. מדויק: 1945. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo