הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ביטחון" לאנגלית

חפש את ביטחון ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

11 בספטמבר יצר מודל ביטחון בראשי אנשים רבים.
September 11th created a security model in a lot of people's heads.
קבל ביטחון של אחריות מהמובילות בתעשייה על מוצרי PowerConnect נבחרים.
Get the security of an industry-leading warranty for select PowerConnect products.
היציבות הנוצרת נותנת לחקלאים ביטחון להשקיע.
The stability this provides is giving the farmers the confidence to invest.
את לא נותנת לי הרבה ביטחון.
You're not instilling me with a lot of confidence.
לרוב הם מטפסים למטרה אחרת: ביטחון.
They climb, primarily, for a different reason - safety.
העדיפות העליונה שלנו היא ביטחון הציבור.
Our top priority is to ensure the safety of the general public.
למה מתכוונים כשמדברים על ביטחון אמיתי?
What does anyone mean when they talk about real security?
נשמע לי שעליך להתמודד עם 2 סוגיות ביטחון
Sounds to me as if you have two security issues to contend with.
ביטחון האומה הזו תלוי בציות מוחלט וגמור.
The security of this nation depends on complete and total compliance.
אני אשאל ליוקצה לכוח ביטחון החיפוש.
I'll ask to be assigned to the security search force.
העברנו את הסטארגייט לבונקר עבור מטרות ביטחון.
We had the Stargate moved into the bunker complex for security purposes.
תשתדלי לא לצעוק את המילים ביטחון לאומי.
Want to try not to shout the words "national security"?
זו התנקשות בינלאומית עם השלכות ישירות על ביטחון המדינה.
This was an international assassination with ramifications that affect the security of this country.
אז, אני אהיה קצין ביטחון?
So, I'm going to become a security officer.
התקנו שבב ביטחון שניתן להפעלה מטלפון נייד.
We've installed a security chip that can be activated by a cellphone.
אתה מספק ביטחון לאנשים כדי שהדמוקרטיה תכה שורשים.
You provide security for the people so that that democracy can take root.
זוהי מערכת ביטחון המתקדמת ביותר בשוק.
It is the most advanced security system on the market.
אין מצלמות ביטחון באיזור עוד הפתעה.
There are no security cameras on the premises, another big surprise.
היחידות שלנו ללוחמה בריגול שומרות על ביטחון האומה.
Our counterintelligence units, they safeguard the security of our nation, Martha.
אני ללוותו דרך ביטחון ונכנס לחדר המחשב המרכזי.
I'm to escort him through security and into the main computer room.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4723. מדויק: 4723. זמן שחלף: 203 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo