הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בין גזעי" לאנגלית

חפש את בין גזעי ב: הגדרה מילים נרדפות
interracial
segregation
race relations
separate the races
race-War
between the races
between races
apartheid
זה לא ויכוח בין גזעי אלא חיפוש אחר עובדות.
This is not an interracial hassle, but a search for facts.
מועדון ספרים בין גזעי
An interracial book club.
ההפרדה בין הגזעים שם ללא ספק יותר בולטת.
The segregation over there is definitely much more -
די להפרדה בין הגזעים!
No more segregation!
זה יעזור מאוד ליחסים בין הגזעים.
It would do so much for race relations, you know?
ממומחה אנגלי על יחסים בין הגזעים, ללא ספק.
From an English expert on race relations, no doubt.
אנחנו כאן רק כדי כדי שתהיה לנו ההזדמנות לדבר על יחסים בין הגזעים בבית הספר הזה, ומה קרה במהלך השבוע הזה, ולנקות את האווירה, ושאנשים יקשיבו לך.
We're just here to - to have an opportunity to talk about race relations at this school and what's been going on this week, and air your feelings, and and have people listen to you.
האיי-סי-אל-יו הפנו אותי לתיק שנוגע לזוג בין-גזעי שנישא בוושינגטון.
The ACLU referred me to this case concerning an interracial couple that was married in D.C.
בלש, שמעת על זיהוי בין גזעי?
Detective, have you heard of cross-racial identification?
הרבה דברים רעים קרו בעידן ההוא בין הגזעים.
A lot of bad things happened back in that era between the races.
שלום בין גזעים מכל רחבי העולם.
Peace between races from all over the world.
מטרתו של מנסון היתה להתחיל מלחמה בין גזעים.
Manson's aim was to start a race war.
איך להפריד בין הגזעים בלוס אנג'לס, אדוני?
How does one separate the races in L.A., sir?
אבל אנחנו חייבים להתמקד עכשיו בלרפא את היחסים בין הגזעים שלנו.
But we must now focus on healing relations between our races.
אני אתן רעיון טוב למערכת יחסים בין הגזעים בסורבון בפריז.
It'll give a good idea of race relations in the suburbs of Paris.
אתה מצפה לי להאמין אתה רוצה שלום בין הגזעים שלנו?
You expect me to believe you want peace between our races?
אני יודע איכן להשיג יש לי חברים בין גזעים.
I know where to get them. I have friends among races you don't even know exist.
אנחנו לא עייפים קלאקס לחבר"ה הללו, מחכה אסון להתחיל מלחמה בין גזעים.
We're not these tired old kkk guys, waiting for some catastrophe to start a race war.
הם מנסים לסגור את הפער ההישגי בין הגזעים.
They're trying to close the racial achievement gap.
אתה קול חזק במאבק נגד אי השוויון בין הגזעים.
You are a strong voice in the fight against racial inequality.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 62. מדויק: 49. זמן שחלף: 187 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo