הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בין תווים" לאנגלית

between characters
character spacing
joining
תו רווח לבן הוא חלל ריק המופיע בין תווים.
A white space character is a blank space that appears between characters.
ישר פיסקה לשוליים הימניים והשמאליים על-ידי הוספת רווח עודף בין תווים לפי הצורך.
Align paragraph to both the left and right margins by adding extra space between characters as necessary.
להקטנת הרווח בין תווים, ציין ערך שלילי, לדוגמה -4.
To decrease the space between characters specify a negative value, for example (-4).
שפת HTML מאפשרת להוסיף רק רווח אחד בין תווים; כדי להוסיף רווחים נוספים במסמך, עליך להוסיף רווח קשיח.
HTML only allows for one space between characters; to add additional space in a document you must insert a non-breaking space.
כוונן את המרווח בין תווים
Adjust the spacing between characters
הוספת רווח בין תווים
Add space between characters
התאם את המרווח בין תווים.
Adjust the spacing between characters.
צמצום הריווח בין תווים בפניות ובזוויות חדות
Tighten character spacing around sharp turns and acute angles
אפשרות זו שימושית במיוחד להכנסת הערות שוליים בין תווים, כגון [1].
This option is especially useful for placing footnotes within characters, such as [1].
צימוד אותיות אופטי מתאים את הריווח בין תווים סמוכים לפי צורת התווים.
Optical kerning adjusts the spacing between adjacent characters based on their shapes.
קביעת מרווח בין תווים עבור הגופן בקטע הנבחר כמורחב
Sets the font character spacing of the selection to expanded
כתב על נתיבים:צמצום ריווח בין תווים
type on paths:tightening character spacing
להתאמה אוטומטית של הריווח בין תווים שנבחרו לפי הצורה שלהם, בחרו 'אופטי' באפשרות 'צימוד אותיות' בחלונית 'תו'.
To automatically adjust the spacing between selected characters based on their shapes, select Optical for the Kerning option in the Character panel.
לשינוי הריווח בין תווים בכל מקום לאורך הנתיב, בחר בתווים והחל עליהם צימוד אותיות או ריווח טקסט.
To change spacing of characters anywhere along the path, select them, and then apply kerning or tracking.
ניתן לצופף את הריווח בין תווים בעקומות בעזרת האפשרות 'ריווח' בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות כתב על נתיב'.
You can tighten the spacing of characters on curves using the Spacing option in the Type On A Path Options dialog box.
ריווח מלל הוא תהליך של הידוק או שחרור הריווח בין תווים במלל שנבחר או בגוש מלל שלם.
Tracking is the process of loosening or tightening the spacing between the characters in selected text or an entire block of text.
גם בין תווים קונבנציונלים, כמו כינור -
Even those between conventional notes.
כשהן זמינות, מופעלות ליגטורות הקשריות וחלופות לחיבור בין תווים.
When available, contextual ligatures and connecting alternates are activated.
חלופות הקשריות הן תווים חלופיים הנכללים בחלק ממשפחות הגופנים, ומעניקים יכולת חיבור משופרת בין תווים.
Contextual alternates are alternate characters included in some script typefaces to provide better joining behavior.
גופנים מסוימים כוללים תווים חלופיים המשפרים את מראה החיבור בין תווים.
Alternate characters are included in some script typefaces to provide better joining behavior.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22. מדויק: 22. זמן שחלף: 53 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo