הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בינוני" לאנגלית

חפש את בינוני ב: הגדרה מילים נרדפות
medium
mediocre
middle
average
middling
moderate
fair
middleweight medium-sized mid-level
middle-class
mid-sized
moderately
hack
midsize

הצעות

בואו נמקם מטבע בינוני בראש הערימה.
Let's place a medium coin now on this stack.
יכול גם לשמש לקוח בעל עסק בינוני וגדול עבור:
Could also be used by a Medium and Large Customer for:
לא, אפילו יחסית אליהם, הוא בינוני.
No, even for them, he's mediocre.
אני לא בסדר עם ג'וב בינוני.
I'm not OK with a mediocre job!
בקיצור, אתה מחפש מנהל בינוני מתוסכל.
In short, you're looking for a frustrated middle manager.
הסוס הטוב ביותר למרחק בינוני באירופה בעל ערך שוק עצום.
The best middle distance horse in Europe, with a sky-high market value.
פתרונות אלה מותאמים במיוחד לעסקים מגודל בינוני ועד סביבות מרכזי הנתונים המורכבות והגדולות ביותר.
These solutions are ideal for medium businesses up to the largest, most complex data center environments.
PowerConnect 6224F משלב יכולות מיתוג ליבה מתקדמות עם כל מתגי הסיב לרשת Ethernet ברוחב פס של 1 ג'יגה-סיביות עבור רשתות ארגוניות בגודל קטן עד בינוני.
The PowerConnect 6224F combines advanced core switching capabilities with all Fiber Gigabit Ethernet for the small to medium enterprise network.
מציג את השטח של גליף עם מילוי כאפור בינוני.
Shows the areas of a filled glyph as medium gray.
אוסוולד היה לכל היותר צלף בינוני.
Oswald was at best a medium shot.
האם זה במידות של גדול בינוני או קטן?
Does it run like big, medium and petite?
אני לא מתעניין במה שהמקובל או בינוני.
I am not interested in what is common or mediocre.
פצעי הכניסה תואמים לנשק בקליבר בינוני כמו ה -380 החסר.
The entry wounds are consistent with a medium caliber weapon like our missing 380.
כנראה שזה עושה אותי בחור בינוני.
I guess that makes me medium fella.
הירייה הראשונה בוצעה בטווח בינוני, השאר, בנקודת אפס.
First shot was at medium range, the rest were pointblank.
לעבור את הלימודים בקושי ולהיות מורה בינוני?
To barely skate through school and become a mediocre teacher?
היא גבוהה ורזה עם שיער חום בינוני עד כאן.
She's tall and skinny with medium brown hair to here.
בואו נראה נשאר לנו טנק בינוני אחד.
Let me see, we got one medium tank left.
חשבתי שאני בישלתי לו בינוני נדיר.
I thought I cooked him medium rare.
הייתי אומר בינוני, אבל אז לא יכולתי לומר מתובלן!
I'd say medium, but then I couldn't say spicy!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 698. מדויק: 698. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo