הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בית דין" לאנגלית

חפש את בית דין ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

השופטים היו כל כך מבוהלים ו מאוים כי הליכי בית דין מיוחדים היו להיווצר
The judges were so scared and intimidated that special court procedures had to be created.
למון, בית דין לילי אמיתי הוא ממש לא כמו הסדרה.
Lemon, real Night Court is not at all like the TV show.
המקרה שלך יסוקר ע"י בית דין משמעתי מחר
Your case will be reviewed By a disciplinary tribunal tomorrow
הוא כינס בית דין מיוחד שאליה הייתי לא הוזמן -
He convened a special tribunal to which I was not invited.
אתה מנסה סבלנות של בית דין זה.
You are trying the patience of this Tribunal.
במשפטו מאחר ואלו הליכים סודיים, של בית דין צבאי
As the proceedings are a secret military tribunal,
אנחנו עובדים מחוץ ל הבינלאומי בית דין פלילי.
We work out of the International Criminal Court.
והיכן היה אותו בית דין מיוחד?
And where was this special court?
אני אישית מבטיח שמאק לא יישפט לפני בית דין פדרלי.
I will personally guarantee that Mac doesn't stand trial in federal court.
יש בית דין לעבירות תנועה לחזירים?
Is there a pig traffic court?
אתה יודע איך בית דין לפשעי מלחמה נראה?
Do you know what a war crimes tribunal looks like?
יש לי בית דין לילי, ניק.
I got night court, Nick.
'ובכן, 'בית דין לילי היתה אמורה להיגמר בחתונה של קריסטין והארי.
Well, Night Court was supposed to end with a wedding between Christine and Harry.
לשכה 31 היא בית דין לצוואות.
31 Chambers is Surrogate's Court.
בית דין לענייני משפחה חייב לפעול לטובת הילד, בין אם נולד או לא.
Family court has to act in the interests of the child, whether it's born or unborn.
אין לי מושג מה שמחכה לך בפשעי מלחמה רומני בית דין.
I have no idea what's in store for you at a Romanian war crimes tribunal.
איני יכול לעמוד בפני עוד בית דין שדה של המשפחה.
I just can't handle another Walker tribunal.
מביא אותך לכאן כדי להתמודד עם בית דין בינלאומי הוא אחד מרגעי השיא של החיים שלי.
Bringing you here to face an international court is one of the highlights of my life.
חייבים להוציא אותך מפה."ראיתי "בית דין לילי
We have to get you out of here. I was watching Court TV.
אף בית דין לא יעודד מניעה מוקדמת במצב כזה.
No court has countenanced prior restraint in this situation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 267. מדויק: 135. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo